Kopen op lijfrente: een win-win situatie?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
29 januari 2021

De voordelen en nadelen op een rijtje

De formule kopen op lijfrente wordt nog altijd weinig gebruikt in België met ongeveer 1% van de totale vastgoedtransacties. Toch vormt kopen op lijfrente een intelligente oplossing die dikwijls interessant is voor de twee partijen. De verkoper verkrijgt zekerheid in een moeilijke economische context, terwijl de koper zijn woning met minder liquide middelen kan kopen.

handen van een oude persoon

Wat houdt kopen op lijfrente in?

Kopen op lijfrente lijkt eigenlijk heel erg op een gewone verkoop: de verkoper verkoopt zijn woning aan een koper die de voorwaarden aanvaardt en de overeengekomen prijs betaalt. Enkel de betalingsmodaliteiten verschillen: in plaats van het bedrag in een keer af te lossen, betaalt de koper in verschillende schijven tot op het moment dat de verkoper overlijdt of wanneer de betalingstermijn afloopt. Behalve de lijfrente, kan de verkoper de betaling van een deel van de prijs vragen bij het verlijden van de notariële akte.  

Welke kosten brengt kopen op lijfrente met zich mee?

Er bestaan geen vaste regels om de lijfrente te bepalen. Die wordt bepaald door de verkoper of de vastgoedmakelaar in functie van verschillende criteria : de waarde van de woning, de leeftijd van de verkoper, de staat van de woning,… De partijen kunnen een vaste termijn overeenkomen: bijvoorbeeld tot op het ogenblik dat de verkoper overlijdt, met een maximum van 20 jaar vanaf de verkoopsakte. Zoals bij een gewone vastgoedtransactie zijn de kosten verbonden aan de lijfrente ten laste van de koper.  

Verkoop op lijfrente van de naakte eigendom of van volle eigendom?

De verkoop op lijfrente van de naakte eigendom is de meest gangbare formule. In dat geval kan de verkoper in de woning blijven tot hij overlijdt (of op het eind van de betalingstermijn), terwijl hij de lijfrente ontvangt. De verkoper behoudt het vruchtgebruik doordat hij in het huis woont of een huursom ontvangt.


De verkoop op lijfrente van volle eigendom komt zelden voor. De verkoper doet afstand van het verkochte goed, maar ontvangt een maandelijkse of periodieke lijfrente die hoger ligt dan bij de naakte eigendom.   

Goed om weten

Kopen op lijfrente is niet mogelijk bij een hypothecaire lening. Bij een verkoop op lijfrente geniet de verkoper heel wat garanties. Wanneer de koper de rente niet regelmatig betaalt of gedurende een langere periode helemaal niet betaalt, kan de verkoper de verkoop annuleren en de betaalde rente behouden.

Kopen op lijfrente: waar kan je terecht?

Op immobiliën websites vind je woningen die je op lijfrente kan kopen. Sommige vastgoedkantoren zijn erin gespecialiseerd en bieden alleen maar verkopen op lijfrente aan.

Dit artikel delen

Suggesties voor u