Kopen op lijfrente, voordelig voor iedereen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
19 januari 2021

Lijfrente, de betrouwbare investering

Kopen op lijfrente is weer actueler dan ooit. Het is dan ook een interessante vorm van investeren, waarvan de vraag en het aanbod opnieuw stijgen. Zowel de koper als de verkoper kunnen er wel bij varen, al mag je het niet als een speculatieve investering bekijken.

handen van een oude persoon

Kopen op lijfrente onder de loupe genomen

Het principe van verkopen op lijfrente is heel eenvoudig. Het is de verkoop van een eigendom aan een koper die zich er toe verbindt de verkoper levenslang, of voor een vastgestelde maximumtermijn, een maandelijkse geldsom te betalen. De eigendom is verdeeld onder de verkoper-rentegenieter die niet langer eigenaar is van het eigendom, maar wel het vruchtgebruik ervan geniet enerzijds en de koper die eigenaar is, maar niet van het vruchtgebruik geniet anderzijds.

Bij het afsluiten van een verkoop, betaalt de koper (meestal) 10% van de koopsom contant, het boeket, en de rest wordt omgezet in een lijfrente, zijnde een maandelijkse som vergelijkbaar met een huurbedrag. Het bedrag van deze maandelijkse rente hangt af van de geschatte waarde van het pand, de leeftijd en het aantal verkopers, de inflatie, het betaalde voorschot, enz. Om een beeld te schetsen van het totaalbedrag van de investering, wordt de looptijd van de lijfrente meestal beperkt tot een periode van 20 jaar.

Bij de verkoop van een eigendom op lijfrente heeft de verkoper-rentegenieter de keuze tussen twee formules. Bij het eerste principe, onder naakte eigendom, blijft de verkoper-rentegenieter in het pand wonen en geniet hij van het vruchtgebruik tot bij zijn overlijden. De koper zal pas het vruchtgebruik hebben na het overlijden van de verkoper. Bij de tweede manier, of volle eigendom, staat de verkoper-rentegenieter zijn vruchtgebruik onmiddellijk af aan de koper. De koper zal onmiddellijk kunnen beschikken over het eigendom. De totale som (boeket en maandelijkse rente) zal wel hoger liggen dan bij het eerste principe. Maar dat spreekt voor zich.

Een investering op lange termijn

Verkoop op lijfrente is een investering op lange termijn. Het is dus wel een vereiste een stevige financiĂ«le basis te hebben voor een koop op lijfrente. Een hypothecaire lening zal je er in geen geval voor krijgen. Het aangekochte pand staat wel in onderpand bij de bank, maar ten gunste van de verkoper. De maandelijkse terugbetalingen maakt voor de verkoper mogelijk om de rente te betalen.

Kopen op lijfrente is een lange-termijn-engagement dat heel wat vertrouwen vereist tussen de koper en de verkoper. Zo moet de lijfrentetrekker elk jaar teken van leven geven aan de koper, wat dan weer een sociale kant geeft aan dit engagement. Speculanten die gokken op het vroegtijdig overlijden van de verkoper zonder meer, zullen bedrogen uitkomen.

Opgelet, in het geval van wanbetaling verliest de koper het pand. Het is voor de koper wel mogelijk om zijn contract toe te wijzen aan iemand anders als hij niet meer in staat om de maandelijkse rente te betalen.

De ideale omstandigheden en voordelen van de verkoop op lijfrente

De leeftijd is een belangrijk criterium voor een verkoop op lijfrente. Zo is de aanbevolen minimumleeftijd van de verkoper voor de verkoop van de naakte eigendom op lijfrente 65 jaar, idealiter 70 tot 75 jaar. Wat de verkoop van volle eigendom op lijfrente betreft, kan de leeftijd van de verkoper lager. De koper heeft er wel alle baat bij een  verkoper te vinden die heel wat ouder is dan hijzelf.

De voordelen van een (ver)koop op lijfrente:

  • De koper heeft een gegarandeerde investering in vastgoed.
  • De koper heeft de mogelijkheid om het vastgoed goedkoper te kopen dan bij een klassieke verkoop.
  • De koper heeft de zekerheid van een goed onderhouden pand zonder zorgen. In het geval van naakte eigendom althans.
  • De rente is belastingvrij en wordt jaarlijks geĂŻndexeerd, wat de verkoper een vast inkomen garandeert en een woning die niet in waarde daalt.
  • De lijfrentetrekker geniet van een jarenlange rente.


Indien de inschrijvingskosten hetzelfde zijn als bij een conventionele verkoop, moet worden opgemerkt dat de commissie van het agentschap, dat tussen de 3 en 5% van de waarde van het onroerend goed, ten laste is van de koper.

Lees de volledige bijdrage van Solange Berger in La Libre Immo van 20 juni 2013.

Dit artikel delen

Suggesties voor u