Landelijke Gilden pleiten voor een beter ‘dorpenbeleid’

Geschreven door Logic-Immo.be
12 maart 2021

Ruimtelijke planning moet anders in volgebouwd Vlaanderen

Hoewel bijna de helft van de Vlamingen buiten de grote steden wonen – in het ‘buitengebied’ – wordt er maar weinig gedaan om de bebouwing op het platteland in goeie banen te leiden. Dat vindt althans Leo Van Broeck, hoogleraar en toparchitect bij Bogdan & Van Broeck. Ook de Landelijke Gilden, de socioculturele koepel van boeren en plattelandsbewoners, pleit nu voor een betere ruimtelijke planning en een verstandige ‘verdorping’ van het buitengebied.

ruimtelijke planning dorpenbeleid

Vlaanderen te gefragmenteerd

Vlaanderen moet evolueren naar meer stad, meer dorp én meer platteland. Dat zei Leo Van Broeck, ingenieur-architect en hoogleraar architectuur aan de KU Leuven, tijdens een studiedag van de Landelijke Gilden eind vorig jaar. Momenteel is het bebouwde weefsel in Vlaanderen te gefragmenteerd – en dat brengt alleen maar nadelen met zich me. “We hebben een gigantisch deel – 32 procent – van Vlaanderen bebouwd op de meest gefragmenteerde manier”, aldus Van Broeck. “Het verkavelingsmodel heeft enerzijds de steden doen leeglopen en anderzijds de natuur en het platteland kapotgemaakt.”

Een van de gevolgen hiervan is dat we erg afhankelijk zijn van de auto. Vlaanderen is daardoor recordhouder voor het aantal uren file per werknemer. Ook ons hoge energieverbruik is het gevolg van het huidige woonmodel, stelt Van Broeck.

Landelijke Gilden: “wake-upcall”

Het probleem, zegt Van Broeck, is niet de hoge bevolkingsgraad, maar het feit dat bijna alle vruchtbare grond is ingenomen door menselijke activiteit. Het Verenigd Koninkrijk doe het op dat vlak bijvoorbeeld veel beter: daar is “28 procent beschermd natuurgebied en – binnen de bebouwde fractie – een zeer hoge bevolkingsdichtheid.”

Karel Lhermitte van de Landelijke Gilden, die de bewoners van het gefragmenteerde buitengebied vertegenwoordigt, noemde de oproep van Leo Van Broeck een “wake-upcall”. Hij erkent de problematiek en gelooft net als Van Broeck dat de bevolkingsdichtheid omhoog moet.

Ruimtelijke planning: verdorping

Volgens Lhermitte is er nood aan een echt en doordacht dorpenbeleid, waarbij wordt gestreefd naar ‘verdorping’. In plaats van de lintbebouwing verder te zetten, moet er ingezet worden op hogere dichtheden op bepaalde, goed gekozen locaties. Zo versterkt het stedenbeleid ook de dorpskernen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u