Minderjarige mede-eigenaar – altijd openbaar verkopen?

Geschreven door Logic-Immo.be
15 maart 2021

Dit zijn je opties

Stel, je erft een woning van een familielid en bent samen met je neven, nichten, broers of zussen de nieuwe eigenaar van het pand. Is een van die mede-eigenaars minderjarig, dan kun je het onroerend goed niet zomaar verkopen. Ook niet wanneer de ouders van je minderjarige neef of nicht, bijvoorbeeld, het met de verkoop eens zijn. Toch is daarmee nog niet alles gezegd. Onder bepaalde omstandigheden kun je het vastgoed tóch verkopen.

minderjarige mede eigenaar openbare verkoop

Openbaar verkopen dan maar?

Volgens de wet worden de belangen van een minderjarige (mede-)eigenaar het best gediend met een openbare verkoop van de goederen. Het idee hierachter? Tijdens een openbare verkoop kan iedere geïnteresseerde op de woning bieden en krijgt de minderjarige dus de best mogelijke prijs van de markt. Men spreekt van een openbare verkoop omdat de verkoop wordt bekendgemaakt via advertenties in de plaatselijke of nationale media of via aanplakbiljetten. Iedereen die geïnteresseerd is, kan in principe naar de zitdag komen en deelnemen aan de openbare verkoop.

Onderhands verkopen: niet helemaal uitgesloten

Soms geniet een onderhandse verkoop – een eenvoudige afspraak over de verkoop tussen de verkoper en een potentiële koper –de voorkeur, omdat je zo af en toe tóch een betere prijs kunt krijgen. De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid om onderhands te verkopen, zelfs met een minderjarige mede-eigenaar. Je moet dan wel het akkoord krijgen van een vrederechter. Ook al zijn (beide!) ouders van de minderjarige nog in leven, dan nog is zo’n machtiging noodzakelijk om te mogen overgaan tot de verkoop van het onroerend goed.

Je kunt een machtiging van de vrederechter krijgen door aan te tonen dat de onderhandse verkoop in het belang is van de minderjarige mede-eigenaar. Concreet betekent dat dat je moet tonen dat je zo méér ontvangt voor de eigendom dan via een openbare verkoop. Een schattingsverslag van een makelaar of landmeter-expert is hierbij onmisbaar.

Dit artikel delen

Suggesties voor u