Registratierechten : hoeveel betaal je ervoor?

Geschreven door Logic-Immo.be
20 januari 2021

De registratierechten zijn een belasting die de Belgische staat heft bij de registratie van een akte of geschrift in een register. Onder meer notariële akten zijn onderworpen aan het registratierecht (zoals bijvoorbeeld testamenten, verkoopaktes, donaties, enzovoort,…). Als u vastgoed koopt, dient u dus ook registratierechten te betalen. 

officieel documenten

Iedereen die in België een huis, appartement of land koopt, moet registratierechten betalen. Hoeveel je net aan registratierechten moet betalen, varieert van regio tot regio en wordt berekend in functie van de kostprijs van het vastgoed.

De registratierechten in Wallonië

De registratierechten in Wallonië lopen op tot 12,5%. In bepaalde gevallen kan dat echter verlaagd worden naar 5 à 6%, bijvoorbeeld als uw woning een kadastraal inkomen heeft dat lager is dan €745.

De registratierechten in Brussel

In Brussel ligt het registratierecht vast op 12,5% en bestaan er geen kortingstarieven. Daarentegen is een ‘abattement’ wel mogelijk. Dat betekent dat u op de eerste €60.000 van de totale aankoopprijs geen registratierechten hoeft te betalen. Als u bijvoorbeeld een huis van €200.000 koopt, worden registratierechten van 12,5% berekend op €140.000 (€200.000 – €60.000).

Om te kunnen genieten van het ‘abattement’, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U mag geen eigenaar zijn van een onroerend goed in België
  • U dient binnen een termijn van 2 jaar uw hoofdverblijfplaats te vestigen in het aangekochte goed.
  • U dient vanaf de datum van vestiging uw hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden, en dit gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar. Dit hoeft echter niet noodzakelijk in het aangekochte goed te zijn.

De registratierechten in Vlaanderen

In Vlaanderen betaalt u de laagste registratierechten, namelijk 10%. Bovendien is hier sprake van een kortingstarief als u een bescheiden woning koopt en betaalt u 5% (vroeger 6%).

Als u in Vlaanderen uw eerste woning koopt, kunt u van een ‘abattement’ genieten en geen registratierechten betalen op de eerste €15.000 van de kostprijs van uw woning. De voorwaarden zijn hier ook dat u binnen een termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) uw hoofdverblijfplaats dient te vestigen in het aangekochte goed, en dat u geen onroerende eigendom mag hebben.

De betaling van de registratierechten

Het is de koper die de registratierechten moet betalen. De registratierechten moeten ten laatste betaald worden binnen de termijn van 4 maanden na de ondertekening van het compromis.

Als de koopakte van de notaris getekend wordt, zal de notaris de betaling van registratierechten eisen. De notaris zal deze naar de administratie versturen, ten laatste 2 weken na de ontvangst van de officiële verkoopakte. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u