Alternatieve software van Traxxeo vereenvoudigt de opvolging van uw bouwproject

Geschreven door Logic-Immo.be
14 juni 2021

Een huis bouwen of verbouwen is in ieders leven een bijzonder belangrijke en boeiende gebeurtenis. Maar het is tegelijk ook een erg complex proces, dat snel kan ontaarden in een nachtmerrie. Het is daarom erg belangrijk dat alle puzzelstukjes perfect in elkaar passen. Hoe ? Dankzij de digitale technologie, die door de bouwsector relatief laat is omarmd, kan het Belgische Traxxeo nu digitale oplossingen aanbieden voor een efficiënte opvolging van de medewerkers en de materialen op de werf. Op die manier is het mogelijk om voor elk bouw- of renovatieproject de planning en de timing te respecteren die zijn afgesproken met de klant.  

“Het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd heel wat bouwbedrijven op een zeer efficiënte manier te ondersteunen. Zowel in België als in de rest van de wereld zetten we nu onze snelle groei voort”  legt Charles le Hodey, CRO van Traxxeo uit.

Pionier van de digitale transformatie in de bouwsector  

Het in 2008 opgerichte Traxxeo is een Belgisch bedrijf dat ondertussen internationaal zijn vleugels uitslaat. Naast de hoofdzetel in Louvain-la-Neuve heeft het bedrijf ook vestigingen in Brussel en Parijs. Sinds 2016 laat Traxxeo een snelle groei optekenen om zo de digitale transformatie van de bouwsector te ondersteunen. Die transformatie is trouwens onontbeerlijk, want in tegenstelling tot wat het geval is voor de industrie en de landbouw, is de productiviteit in de bouwsector in de loop van de jongste dertig jaar teruggevallen. “Het grootste probleem, dat trouwens ook verklaart waarom de bouwsector op digitaal vlak achterop hinkt”,  geeft    Charles le Hodey aan, “is het gebrek aan oplossingen om de werven zelf informatie te verzamelen en op te volgen die onmisbaar is om projecten succesvol te kunnen afronden. Medewerkers en materiaal zijn er constant in beweging en als dat allemaal manueel wordt ingegeven, blijkt het al snel bijzonder moeilijk om nog te weten wie met welk materiaal op welke plaats aan de slag is. Dat leidt tot heel wat problemen, met name op de HR-afdelingen, waar heel wat uren verloren gaan met het proberen terugvinden van wie op welk ogenblik wat heeft gedaan. Dankzij onze mobiele apps is het nu echter mogelijk om in real time op de werf zelf alle gegevens te verzamelen. Onze krachtigste mobiele app  is ‘Digital Timesheets’ die het mogelijk maakt om op de werf zelf gemakkelijk alle informatie in te geven. Dat maakt het HR-beheer en met name de uitbetaling van de lonen veel efficiënter en leidt tot een heel precieze kostencontrole. Voorts biedt de aanwezigheidscontrole in real time permanent een overzicht van alle bouwvakkers die op de werf aanwezig zijn en is dadelijk te zien of ze administratief in orde zijn en of aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Al die data kunnen gemakkelijk worden gekoppeld aan de informaticasystemen van het bedrijf, zoals de loonsoftware. Met andere woorden: onze apps stellen onze klanten in staat om proactief en heel efficiënt te werken.”  

Versnelling  

Dat elke werf zijn eigen specifieke kenmerken heeft lang de mening in stand gehouden dat de sector niet klaar was voor de digitale transformatie. “Maar dat is nu snel aan het veranderen” geeft Construction Content Manager Florence Hennaut aan. “Geleidelijk aan bewijst de digitalisering haar grote potentieel voor de sector. De jongere  generatie die nu aantreedt in de HR- en financiële afdelingen is er zich zeer goed van bewust dat het niet meer van deze tijd is om nog schriftelijk tabellen in te vullen op papier of om zonder de hulp van digitale tools met Excelbladen te werken. Zeker niet als het gaat om complexe processen waarbij een groot aantal medewerkers nodig zijn voor de uitvoering van een breed takenpakket Als bouwvakkers bijvoorbeeld als gevolg van een fout bij het ingeven hun loon niet correct krijgen uitbetaald, kan dat zowel op de werf als op kantoor een zware impact hebben, en dan hebben we het nog niet eens over de mogelijk zware financiële gevolgen van een dergelijke fout.”   De digitale apps van Traxxeo voor tablets en smartphones vergemakkelijken aanzienlijk de taken van de werfleiders en van de administratieve medewerkers. De digitale oplossingen voor tijdsregistratie, toegangscontrole, aanwezigheden, en documentenbeheer maken een optimaal personeelsbeheer mogelijk.Samen met de oplossingen voor het beheer van groot en klein materiaal,  zorgen ze voor een aanzienlijk verschil ten opzichte van het klassieke werfbeheer. Aangezien de werfleiders zich niet langer moeten bezig houden met veel papierwerk en administratieve rompslomp, hebben ze meer tijd en energie over om als echte ‘people managers’ hun teams op te volgen. En in het hoofdkantoor  is er minder stress omdat men er niet langer schrik moet hebben dat informatie zal ontbreken of dat er fouten zijn gemaakt. De combinatie van da talles vertaalt zich in tijdwinst, een daling van de kosten en een hogere productiviteit.   “We bieden in ieder geval gedeeltelijk een antwoord op twee van de grote frustraties waarvan de bouwsector regelmatig getuigt : het feit dat de kosten hoger oplopen dan voorzien, en het gegeven dat werfleiders 20% tot 40% van hun tijd moeten besteden aan administratieve taken”  vult Charles le Hodey aan. Het spreekt voor zich dat de klanten van Traxxeo op die manier hun concurrentiepositie kunnen verstevigen. Op de klantenlijst prijken dan ook al verschillende grote namen, waaronder Eiffage, Besix, Strabag, Veolia, Thomas & Piron, CFE, B&R, en daarnaast ook heel wat middelgrote bouwbedrijven.   

Nog een zeer groot potentieel  

Het is dus zeker niet zo dat de apps van Traxxeo enkel geschikt zouden zijn voor grote bouwgroepen. “We bieden eveneens een antwoord op de behoeften van de KMO”,   verduidelijkt Charles le Hodey. “Onze grote sterkte is dat we de sector en de noden van de gebruikers van onze software bijzonder goed kennen, zowel op de werven als op kantoor. We zijn dan ook klaar voor een nieuwe groeifase. We willen die ambitie waarmaken door onze apps nog te verfijnen en zo een nog preciezere inzameling van data mogelijk te maken, zodat onze klanten hun activiteiten en kosten nog beter kunnen controleren.   In de eerste plaats willen we onze aanwezigheid op onze klassieke markten – België, Luxemburg en Frankrijk – nog versterkten, maar tegelijk werken we ook aan onze verdere internationale ontwikkeling in Europa en Azië. Met de steun van een netwerk van lokale partners, willen we de komende vijf jaar uitgroeien tot een echte wereldspeler.”  Het staat buiten kijf dat de digitale transformatie in de bouw- en infrastructuursector de komende jaren nog zal versnellen.   De vele bedrijven in ons land die volop bouw-, renovatie- en infrastructuurprojecten uitvoeren, kunnen daar alleen maar wel bij varen.  En uiteindelijk komt dat ook de kandidaat-kopers van die bouw- en renovatieprojecten ten goede, want productievere bouwbedrijven die hun kosten beter beheersen, leveren finaal ook een bijdrage tot het betaalbaar houden van de woningen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u