Dichter bij elkaar wonen

Geschreven door Logic-Immo.be
25 februari 2021

Pure noodzaak om de open ruimte te bewaren?

Wie het Vlaanderen van vandaag vergelijkt met dat van enkele decennia geleden zal het moeten toegeven: de open ruimte verdwijnt in een snel tempo. Om het bouwlandschap niet verder te laten versnipperen en om hetgeen ons nog rest aan open ruimte te beschermen, kwam de Vlaamse regering op de proppen met de fameuze betonstop vanaf 2040. Met die maatregel komt de regering onder meer tegemoet aan de verzuchtingen van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck die al jaren pleit voor een manier van wonen die minder ruimte inneemt. Maar betekent die betonstop ook dat we in de toekomst allemaal dichter bij elkaar zullen moeten wonen? Een woordje uitleg.

open ruimte

Green rice fild with evening sky

Open ruimte: waardevol voor planten, dieren én de mens

Open ruimte is een kostbaar goed. Niet alleen omdat fauna en flora er het best gedijen, maar ook omdat het voor ons mensen aangenaam verpozen is in de natuur. Een flinke wandeling, ravotten met de kinderen, … je doet het bij voorkeur in het groen en niet tussen het verkavelingsbeton. Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat een groene omgeving bijdraagt tot onze gezondheid én ons geestelijk welzijn? Bomen en planten verversen de lucht door CO2 om te zetten in zuurstof en door schadelijke stoffen weg te filteren, maar daarnaast is groen natuurlijk visueel erg aantrekkelijk en ontspant het ons.

Willen we in de toekomst, als de bevolking verder is aangegroeid, blijven genieten van de open ruimte, dan moeten we tijdig ingrijpen. Het platteland verder verkavelen is geen optie: verdichting wordt de komende jaren inderdaad het ordewoord.

Wat houdt de betonstop in?

De Vlaamse regering benadrukt dat de betonstop geen bouwstop is. Ook na 2040 zullen er in Vlaanderen dus nog nieuwe woningen gebouwd mogen worden. Alleen zal er voor nieuwbouw geen open ruimte meer aangesneden mogen worden.

Dat betekent wel dat vrijstaande woningen steeds zeldzamer zullen worden. We zullen met z’n allen dichter bij elkaar moeten gaan wonen, in de stad, maar ook op het platteland. Meerdere woonlagen worden in de toekomst de norm, al betekent dat zeker niet dat dat we onze dorpen vol appartementen moeten zetten. Bouwmeester Van Broeck pleit ervoor om dorpen die een zekere kritische massa overschreden hebben te laten uitgroeien tot ‘ministadjes’ waar ook winkels en andere voorzieningen te vinden zijn. Kleinere dorpskernen moeten volgens hem evenwel bewaard blijven zoals ze nu zijn.

Met z’n allen gaan cohousen?

De betonstop zal een stimulans betekenen voor allerlei alternatieve woonvormen. Cohousing is zeker een optie, al zal het uiteraard geen verplichting worden. Samenhuizen bestaat trouwens in tal van verschillende formules. Zo kunnen gezinnen, koppels of alleenstaanden woonruimtes delen of bijvoorbeeld enkel opteren voor een gemeenschappelijke tuin, bergplaats of waslokaal.  

Cohousen is niet alleen in de stad mogelijk. Ook op het platteland kunnen bijvoorbeeld oude hoeves, pastorijwoningen of schoolgebouwen omgetoverd worden tot meergezinswoningen.

Naast appartementen en cohousingformules vormen slim ingerichte ‘tiny houses’ nog een mogelijkheid om in de toekomst tegemoet te komen aan de nood aan verdichting. Dichter bij elkaar gaan wonen betekent zeker niet dat we ook moeten inboeten aan comfort.

Dit artikel delen

Suggesties voor u