Het fiscaal voordeel van een hypothecaire lening

Geschreven door Logic-Immo.be
15 februari 2021

Welk belastingvoordeel brengt mijn woonkrediet op?

Sinds 2005 werd in België de woonbonus ingevoerd, waarmee je een mooi belastingvoordeel kan krijgen met je woonkrediet. Je kan zowel de kapitaalaflossingen voor de afbetaling van je hypothecaire lening, de betaalde intresten op je woonkrediet als de premies voor je levensverzekering, zoals bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering, inbrengen bij de belastingen. Op die manier kan je hypothecaire lening heel wat fiscale voordelen opleveren.

rekening van de belastingen

De hypotheek

Ten eerste kan je fiscaal voordeel halen uit de kapitaalaflossingen voor de afbetaling van je hypothecaire lening op voorwaarde dat de leentermijn minstens 10 jaar bedraagt.

Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten uit het jaar 2012) gelden de volgende bedragen:

 • Er geldt een basisbedrag van € 2.200.
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 730 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 70 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je de hypothecaire lening hebt afgesloten.
 • Deze bedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal kinderen wordt een gehandicapt kind als 2 kinderen gerekend.
 • De bijkomende bedragen (€ 730 + € 70) gaan verloren zodra je niet langer voldoet aan de voorwaarde van enige woning..

Het fiscaal voordeel van een hypothecaire lening: interesten

Ten tweede kan je een fiscaal voordeel halen uit je hypothecaire lening via de gewone interestaftrek. Wie een lening aangaat om onroerend goed te financieren, kan de interesten fiscaal aftrekken van de som van de onroerende goederen. Ook bijkomende interesten zijn fiscaal aftrekbaar.

Om een fiscale vrijstelling op de interesten te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het hypothecair krediet moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • Het hypothecair krediet moet als doel het verwerven of behouden van een enige en eigen woning gelegen in België hebben
 • Het hypothecair krediet moet een looptijd hebben van minimum 10 jaar
 • Het hypothecair krediet moet afgesloten zijn bij een financiële instelling met zetel in de Europese Economische Ruimte (dit is de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)

Fiscaal voordeel: de schuldsaldoverzekering

Tenslotte kan je een fiscaal voordeel halen uit de schuldsaldoverzekering die je afgesloten hebt. De premies die je betaalt voor de schuldsaldoverzekering zijn namelijk fiscaal aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • De schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar
 • De ontlener moet de verzekering op eigen hoofd afsluiten
 • De begunstigde is de persoon (of de personen) die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft

Je bent echter niet bij wet verplicht om de premies van je schuldsaldoverzekering in te brengen in je belastingen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u