Hoeveel belasting betaal je voor je tweede woning?

Geschreven door Logic-Immo.be
11 januari 2021

Steeds meer gezinnen bezitten tweede verblijf

Droom je van een tweede verblijf in eigen land of in het buitenland, een plek waar je ten allen tijde naartoe kan? Je bent heus niet de enige. Meer dan 200.000 Belgische gezinnen blijken in het bezit te zijn van een tweede verblijf. Zo’n 60.000 daarvan bezitten een tweede verblijf in het buitenland.

rekening van de belastingen

Er zijn steeds meer gezinnen die een verblijf in het buitenland bezitten. De afgelopen jaren is de stijging opvallend hoog. Maar veel heeft waarschijnlijk te maken met akkoorden die België heeft afgesloten met landen als Frankrijk, waardoor vele mensen hun tweede verblijf nu wel aangeven bij de belastingen.

Voordien was het immers bij veel landgenoten de gewoonte dat een tweede verblijf werd vergeten bij de belastingsaangifte. En de reden daarvoor is duidelijk: ook een tweede verblijf kost natuurlijk geld. Ongeacht of het buitenverblijf zich in eigen land bevindt of in het buitenland, je moet steeds belastingen betalen. Of je buitenverblijf in het buitenland ligt of in eigen land zal wel een invloed hebben op de hoeveelheid belastingen die je zal moeten betalen.

Tweede verblijf in eigen land

Voor een tweede verblijf in eigen land betaal je onroerende voorheffing. Bovendien betaal je ook belastingen op het onroerende inkomen van het tweede verblijf. Hoeveel belastingen je betaalt, hangt af van het kadastraal inkomen van het tweede verblijf. Het onroerende inkomen wordt berekend als het geïndexeerde kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een factor 1,4. Of je het verblijf verhuurt of niet, speelt hierbij geen rol.

Tweede verblijf in het buitenland

Ook indien je een tweede verblijf in het buitenland bezit, ben je in principe belastingen verschuldigd.  Maar in dat geval ben je wel belasting verschuldigd aan het land waar je buitenverblijf gesitueerd is.

Voor de Belgische fiscus moet je het onroerende inkomen gelijk aan 60% van de ontvangen huur, of van de huur die je zou kunnen krijgen indien je het verblijf niet verhuurt,  aangeven. Maar, je mag de inkomsten aangeven na aftrek van de buitenlandse belastingen. Voor vele landen, waaronder de meeste vakantielanden, geldt een dubbelbelastingsverdrag, en wordt het onroerend inkomen dus vrijgesteld.

Toch zal het meetellen bij de berekening van het belastingstarief waaronder je valt, dus uiteindelijk zal het tweede verblijf toch nog een negatieve invloed hebben op de Belgische belastingen. Hierdoor kan je verblijf in het buitenland toch nog enkele honderden euro’s Belgische belastingen extra per jaar kosten.

Dit artikel delen

Suggesties voor u