1 op 5 Vlamingen spaart maandelijks meer dan 500 euro

1 op 5 Vlamingen spaart maandelijks meer dan 500 euro

Geschreven door Renaud Chaudoir op 5 juli 2017

Wat is het spaargedrag van de Vlaming?

Heel wat Vlamingen slagen erin op het einde van de maand wat te sparen. Ze bouwen een reserve op voor hun droomhuis, een verre reis of gewoon een comfortabele oude dag. Maar dat is niet voor iedereen het geval: vooral vrouwen en arbeiders sparen minder. 

1 op 5 Vlamingen spaart maandelijks meer dan 500 euro

Het Vlaamse spaarboekje

Onderzoeksbureau iVOX heeft maar liefst 2.000 Vlamingen met een gemiddeld nettoloon van 3.286 euro bevraagd over hun spaargedrag. Uit het onlineonderzoek blijkt dat 68 procent van de Vlamingen na een doorsnee maand nog wat geld overhoudt. Extra’s zoals bonussen of een dertiende maand horen daar niet bij. Het lukt 17 procent van de Vlamingen om meer dan 500 euro te sparen, 16 procent om 251 à 500 euro opzij te zetten en 18 procent houdt maximaal 200 euro over. De overige 33 procent houdt helemaal niets over aan het einde van de maand.

Sparen volgens geslacht, leeftijd en beroep

Mannen sparen meer

Het onderzoek wijst uit dat vrouwen vaker dan mannen niets overhouden op het einde van de maand. Mannen sparen maandelijks gemiddeld 679 euro, terwijl dat bij vrouwen op 569 euro ligt. Die cijfers houden geen rekening met het deel Vlamingen dat niets spaart.

Jongeren doen het goed

Maar ook op het vlak van leeftijd zijn er enkele verschillen. Van de jongeren tussen 18 en 34 jaar kan 26 procent niets sparen. Van de 35- tot 54-jarigen is dat 36 procent en van de oudste leeftijdscategorie 34 procent. De jongeren doen het over het algemeen goed: een op vijf zegt maandelijks meer dan 500 euro van hun gezamenlijk netto-gezinsinkomen opzij te kunnen zetten, terwijl dat bij 35- tot 54-jarigen maar 13 procent is.

De helft van de arbeiders houdt niets over

Tenslotte maakte iVOX ook een onderscheid tussen het spaargedrag van arbeiders, bedienden, ambtenaren, onderwijzers en middenkaderleden. Van die categorieën kunnen de arbeiders veruit het minst sparen: bijna de helft geeft aan op het einde van de maand niks over te houden. De arbeiders die wel nog iets overhouden, sparen bovendien bijna de helft minder dan bedienden. 

Lexicon