57% van de Belgen kan niet zonder woonbonus

Geschreven door Renaud Chaudoir op 2 april 2013

Een eigen huis kopen wordt financieel steeds moeilijker

Een eigen huis kopen wordt financieel steeds moeilijker voor de Belgen. Een onderzoek van Reynaers Aluminium toont zelfs aan dat 57% van de Belgen geen eigen woning zouden kunnen kopen of bouwen zonder de woonbonus. Vooral nieuwbouw kopen is voor de meeste landgenoten onbetaalbaar geworden. 

Wat is de woonbonus?

De woonbonus is het fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen die afgesloten werden na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswoning. Om in aanmerking te komen voor een woonbonus moet je aan twee voorwaarden voldoen, namelijk lenen voor een ‘enige’ en ‘eigen’ woning. ‘Enige woning’ betekent dat je geen eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker mag zijn van een andere woning in het binnen- of buitenland. ‘Eigen woning’ houdt in dat je zelf in de woning zal wonen.  Beide voorwaarden worden getoetst op 31 december van het jaar waarin je leende.

 

Voor de betalingen die je in 2013 doet, ligt het basisbedrag van de woonbonus op 2.260 euro. Dit bedrag kan maximaal verhoogd worden tot 3.090 euro per belastingplichtige. Wie gehuwd is of wettelijk samenwoont, kan met de partner samen maximaal 6.180 euro inbrengen. Wat de woonbonus uiteindelijk opbrengt, hangt af van je inkomen en schommelt tussen de 25 en 50% (plus gemeentebelastingen). Als je het maximumbedrag van 3.090 euro kan aangeven en tegen het hoogste tarief belast wordt, levert de woonbonus zo’n 1.545 euro op.

Nieuwbouwwoningen onbetaalbaar

Volgens het onderzoek van Reynaers Aluminium droomt ruim de helft van de Belgen van een eigen nieuwbouwwoning. Deze droom wordt echter slechts voor één of vijf werkelijkheid. De reden daarvoor is dat de bouwgronden schaars en duur zijn, en dat er een BTW van 21% op nieuwbouw woningen geldt.

 

Niet minder dan 57% van de Belgen met concrete plannen voor het bouwen van een eigen woning of de aankoop van een bestaande woning stelt dat deze plannen niet hadden kunnen doorgaan zonder de woonbonus. De meerderheid van de Belgen vindt trouwens dat de overheid te weinig actie onderneemt om een huis of appartement kopen betaalbaar te houden.

Meest geliefde steunmaatregelen

Van de steunmaatregelen die regering wel neemt, is de verlaging van de BTW naar 6% de meest geliefde steunmaatregel. Op de tweede plaats komt pas de woonbonus en op de derde plaats een fiscale aftrek voor lening voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Alle andere premies en belastingverlagingen voor specifieke ingrepen staan in de schaduw van deze maatregelen.

 

Lexicon