Aantal bouwvergunningen fors gestegen in begin 2016

Aantal bouwvergunningen fors gestegen

Geschreven door Renaud Chaudoir op 12 september 2016

Lage rente stimuleerde bouwsector in eerste kwartaal

Hoe meet je hoeveel er gebouwd wordt? Er zijn tal van factoren die een indicatie kunnen geven van de belangrijkste evoluties in de bouwsector. Zo leert het aantal hypothecaire leningen ons iets over hoeveel gezinnen aan een bouwproject willen beginnen. De beste graadmeter is echter het aantal bouwvergunningen. En dat blijkt nu fors te zijn gestegen in het voorjaar. Is dit het begin van een grotere trend of niet meer dan een tijdelijk fenomeen?

Aantal bouwvergunningen fors gestegen in begin 2016

Bouwvergunningen: de cijfers

In het eerste kwartaal van 2016 werden in Vlaanderen 12.332 bouwvergunningen uitgereikt, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Wallonië en Brussel volgen op ruime afstand met 2.373 en 548 vergunningen. Ten opzichte van het jaar voordien is er sprake van een stijging van 54 percent in Vlaanderen. Terwijl er in Wallonië 10 percent minder vergunningen werden uitgereikt, zag Brussel de cijfers verdrievoudigen.

Analyse

Uitzonderlijke cijfers voor Vlaanderen en Brussel? Niet per se. 2015 was een slecht jaar voor de bouwsector. Volgens Bouwunie, de federatie van kmo’s in de bouwsector, was 2015 een erbarmelijk slecht jaar en zien we dit jaar niet meer dan een herstel en stabilisatie. Dat blijkt ook uit de bouwbarometer van de Bouwunie, die een stijging van 1,3 indexpunten laat zien in het tweede kwartaal van 2016.

De stijging kan deels verklaard worden door de lage rente op hypothecaire leningen. De lage rentes maken lenen aantrekkelijker en nodigen gezinnen dus uit om te investeren in een eigen woning. Een deel van hen zet meteen de stap naar een nieuwbouwproject of een grote renovatie.

De sector wijst er evenwel op dat de cijfers verraderlijk kunnen zijn. Het aantal bouwvergunningen is erg volatiel: grote schommelingen zijn de normaalste zaak van de wereld. Het zou voorbarig zijn om uit deze cijfers af te leiden dat de bouwsector het tot het einde van het jaar goed zal doen.

Lexicon