Logo Batibouw

Batibouw 2015

Betaalbaarheid blijft rode draad doorheen Batibouw

De lente is stilaan in het land, want het is Batibouwtijd! Reeds voor de 56e keer heeft deze hoogmis van het bouwen en verbouwen in België plaats, meerbepaald van 26 februari tot en met 8 maart in de Heizelpaleizen, die een handvol jaren terug tot Brussels Expo herdoopt werden.

Logo BatibouwDe 120.000 m2 waarover de in totaal twaalf paleizen zich uitstrekken, zullen eens te meer optimaal gevuld zijn met standen van een kleine duizend exposanten die de marktevoluties op de voet volgen. Ze laten hun producten zien aan de ruwweg 300.000 personen die zich zullen aandienen. Het zijn bijna allemaal geëngageerde bezoekers, want ofwel professionals ofwel particulieren met in de meeste gevallen een specifiek project voor ogen.

Bovenstaande gegevens zijn adelbrieven die in deze sector hun gelijke niet hebben. De Belg en z’n (eigen) huis vormt anno 2015 dan ook nog altijd een perfecte match. De grote meerderheid van hen zou het liefst van al in een klassieke vrijstaande nieuwbouwwoning intrekken. Dat is gebleken uit een bevraging van de organisatie Batibouw zelf. Het is vooral de financiële context van deze operatie die belet dat de droom ook werkelijkheid wordt.
We zien de laatste jaren in diezelfde zin een verschuiving van gewicht ten nadele van nieuwbouw in de richting van de veel betaalbaarder vernieuwbouw. Eén van de grote voordelen van renovatiewerken is dat ze over een hele periode, of over verschillende fases kunnen gespreid worden. Volgens de geciteerde bevraging bij zowat 1400 Belgen die met een renovatieproject zaten, zou slechts 22 % de geplande werken in één keer uitvoeren, terwijl 78 % van plan was de renovatie over een langere periode te spreiden.
 

Comfort boven besparing

Toch stelt de renoverende Belg nog steeds comfort boven besparing. In totaal – hier waren meerdere antwoorden mogelijk - wil 70 % renoveren om energie te besparen, maar het topantwoord (+80 %) luidde dat men met de renovatie vooral het comfort en welzijn wil verhogen. De Belg wil zich m.a.w. bovenal goed voelen in zijn woning. Welk zinnig mens kan het tegendeel beweren?
Uiteraard spelen meerdere opties mee. Zo investeert ruim 30 % ook in zijn woning om de intrinsieke waarde ervan te verhogen. In bijna de helft van de gevallen (46 %) werd meer dan 50.000 euro uitgetrokken voor die renovatie. Die werden zowel uit eigen middelen, premies en leningen betaald. De werken werden slechts in 8 % van de gevallen helemaal eigenhandig uitgevoerd. Aan de andere kant liet meer dan 30 % alles door professionelen uitvoeren. Dit betekent dat de gemiddelde Belg die renoveert, zelf de handen uit de mouwen steekt, maar de moeilijkste onderdelen aan vakmensen overlaat.
 

Start to renovate

Ieder jaar zijn er drie beursthema’s die als een rode draad doorheen Batibouw lopen. Vorig jaar was betaalbaar wonen al aan de orde, samen met bijna energieneutraal (BEN) wonen en (de comeback van) hout als bouwmateriaal. Geheel verschillend zijn de thema’s anno 2015 natuurlijk niet: start to renovate, kostenoptimaal bouwen en het digitale huis.
Inzake betaalbaar wonen nogmaals: het fiscaal element woonbonus werd vorig jaar ruim in de spots gezet - zeg maar: soms overbelicht - voor de (toekomstige) eigenaars. De woonbonus is voortaan een gewestelijke aangelegenheid en er zijn inderdaad inkrimpingsverschijnselen, in het ene gewest al wat meer dan in het andere. Deze situatie weegt echter bij verre na niet op tegenover het voordeel dat kan gehaald uit de ultra lage rentestand, zeker voor hypothecaire leningen, die we dit jaarbegin meemaken. Gelet onder meer op de recente miljardeninjectie van de Europese Centrale Bank in onze economieën ziet het er niet naar uit dat daar vlug verandering zal in komen. Het leenklimaat is momenteel dus bijzonder gunstig, en dat geldt uiteraard zowel voor nieuwbouw als vernieuwbouw.

Ecodesign-richtlijn

Van de andere kant stelt Europa – en in het verlengde geldt dat eveneens voor het federale en het regionale bestuursniveau – natuurlijk ook enige eisen. Zo wordt de bevolking op diverse manieren gestimuleerd om zoveel mogelijk energiezuinigheid aan de dag te leggen. Uitgerekend in bestaande woningen blijkt qua energiezuinigheid de grootste winst voor het rapen te liggen.
In dit perspectief voert de Europese Unie per 26 september 2015 de nieuwe Ecodesign-richtlijn in. Deze richtlijn strekt er in de eerste plaats toe om het bestaande concept van energielabels serieus te verruimen. U kent als consument de energielabels inmiddels maar al te goed van huishoudtoestellen zoals wasmachines, koelkasten, diepvriezers (en eigenlijk ook van auto’s en woningen). Het gaat om een schaal die loopt van het donkergroene A (zeer laag energieverbruik) tot het donkerrode G (zeer hoog energieverbruik). Er bestaan ook wat varianten waarbij met plustekens gewerkt wordt, maar ze laten allemaal aan duidelijkheid weinig of niks te wensen over.
De bedoeling van de nieuwe Ecodesign-richtlijn is om voortaan ook alle denkbare verwarmingstoestellen verplicht dergelijk energielabel mee te geven, zodat de consument ook hier veel gemakkelijker kan gaan vergelijken. De richtlijn impliceert tevens de eis voor een hoger minimumrendement voor de verwarmingsinstallaties. In de praktijk wordt deze richtlijn onder meer een welkome steun aan het beproefde systeem van de waterpomp, die op zich geen kleine investering is maar op termijn een stevige rentabiliteit bewijst. In de Heizelpaleizen 10 (hernieuwbare energie en duurzaam bouwen) en 12 (verwarming, airco en ventilatie) werd alles wat dat betreft gecentraliseerd.
 

Kostenoptimaal bouwen

Het tweede thema van 2015, nl. kostenoptimaal bouwen, ligt in dezelfde lijn. Het behelst hier alleen een veel breder perspectief, vermits het gaat om het totaalplaatje, het inzetbare budget. Een correcte kosten-batenanalyse is een conditio sine qua non voor wie de grote werken aanvangt. Daarbij dient niet enkel rekening gehouden met de bouwkost, maar ook met de inkomsten uit subsidies, belastingverminderingen en daling van het energieverbruik. De Europese norm voor de becijfering beloopt een periode van dertig jaar.
De materie op zich is verre van eenvoudig. Onder meer het vinden van de juiste balans tussen isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en verwarming is van cruciaal belang. Raad en daad terzake kunnen bezoekers onder meer vinden bij de professionals in paleis 8 (gewijd aan woningbouw: nieuwbouw, renovaties, projectontwikkelaars) en in het Adviespaleis. Dat laatste is ondergebracht in de Patio, waar alle overheidsdiensten en vakfederaties opgesteld staan, alsook bank- en kredietinstellingen.
Wat nog die kosten-batenanalyse betreft: er zijn al superhandige tools op de markt, zoals Brainbox, die toelaten om zelf op een realistische wijze via een aantal klikken een zeer betrouwbare berekening te maken. Dat kan überhaupt zowel voor een nieuwbouw als voor een renovatie.
 

Het digitale huis

Met dergelijk systeem zitten we eigenlijk al volop het derde thema van deze Batibouw: het digitale huis. De technologie krijgt steeds meer vat op onze woningen, denk maar aan het internet en tal van mini-netwerken die doorheen ons huis lopen. De apps en digitaal verbonden toestellen worden ook steeds intelligenter. Zo is een koelkast die wanneer een bepaald product (bijna) op is en/of zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt, geen toekomstmuziek meer.
Een andere opvallende toepassing is de Nest Thermostaat: die regelt automatisch de ideale temperatuur wanneer de bewoners niet thuis zijn. De Homekit, waarbij je vanaf afstand via iPhone of iPad op afstand je verlichting, verwarming en dies meer kan bedienen, is al in wijdere kringen bekend. Net als aanverwante applicaties waarbij men ook zijn rolluiken en poorten kan bedienen vanop afstand. Dat is uiteraard vooral ook in functie van de veiligheid. Wat dat betreft zijn er al apps op de markt waarbij men te zien krijgt wie er op de huisbel duwt tijdens zijn afwezigheid.
Traditiegetrouw zijn er nog veel meer producten op Batibouw waarbij velen de ogen wijdopen zullen trekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met de badkamer die 100 % op maat kan gebouwd worden (paleis 7), haarden aangepast aan passiefwoningen (paleis 6) en de soms opmerkelijke wijze van uitvoering bij de verdere opmars van de keuken als centraal eiland in het huis (paleis 11). 
We verwijzen wat dat betreft ook graag naar de Innovation Lounge (tussen paleizen 11 en 12). Deze lounge bevat de opmerkelijkste productinnovaties van Batibouw 2015. Wie daar maar niet genoeg van krijgt, kan het Innovatieparcours afleggen. De deelnemende stands worden aangeduid met een opvallend logo. Het gaat niet enkel om volledig nieuwe producten, vaak houdt de innovatie ook verband met een nieuwe manier van werken of van toepassing van processen en materialen.
Op gelijkaardige wijze kunnen, na de succesvolle introductie vorig jaar, ook een Designparcours en een ECO-parcours afgelegd worden in Batibouw.  
 

Openingstijden

Batibouw 2015 heeft plaats in alle paleizen van Brussels Expo (Belgiëplein 1 te 1020 Brussel) van 26 februari t/m 8 maart 2015. Donderdag 26 februari (van 10 u. tot 18u30) en vrijdag 27 februari (van 10 u. tot 21 u. vanwege nocturne) zijn voorbehouden aan de vakmensen; de andere dagen staat de beurs open voor het groot publiek, d.w.z. van zaterdag 28 februari tot en met zondag 8 maart, telkens van 10 u. tot 18u30 (met als uitzondering donderdag 5 maart, want dan is er een nocturne en blijft Batibouw open tot 23 u.).
Dagtickets voor het groot publiek kosten 12,50 euro. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is de entreeprijs 6 euro, voor kinderen -6 jaar is de toegang gratis. Registeren online wordt gestimuleerd (à 10,50 euro/dag of à 13 euro/dag met catalogus inbegrepen). De tijd die daarin gestoken wordt, kan immers ruim gecompenseerd worden door het vermijden van wachtrijen aan de ingang. De PDF met barcode die de geregistreerden toegestuurd krijgen als ingangbewijs, wordt gescand zowel bij de ingang als bij de exposanten bij wie men zijn gegevens wil achterlaten.
Bovendien kunnen de belangstellenden hun visite voorbereiden via de Batibouw App. Het is een gratis instrument dat zowel voor smartphone als tablet bruikbaar is, en met als componenten vooral het beursplan en de catalogus.
Andere belangrijke faciliteiten leveren de zogenaamde Batibouw Home Deals. Deze zijn te vinden op de website van batibouw (www.batibouw.com) en omvatten de kortingen waarmee de exposanten uitpakken. Op genoemde webstek zijn ook heel wat folders van Batibouw-exposanten downloadbaar.
 

Dreamfactory en Logic-Immo zelf

Zoals steeds gaat Batibouw gepaard met een waslijst van nevenactiviteiten. De hele evenementenkalender, die zowel bestaat uit professionele sessies als manifestaties gericht op het grote publiek, staat vermeld op www.batibouw.com.
Zo vindt op 26 februari het Bouwforum van de Confederatie Bouw plaats en staan tijdens de beide vakdagen diverse prijsuitreikingen van awards te gebeuren. Heel profi’s zullen ook met argusogen kijken naar Build-IT, het platform voor ICT-diensten die zich op de bouwector richten. 
Voor het grote publiek zijn er in de rand van Batibouw de sessies over betaalbaar (ver)bouwen (vanaf 28 februari), waarvoor vooraf dient ingeschreven (via de site van Batibouw) en de prijsuitreiking voor de mooiste gerenoveerde geval van België (op 4 maart; voor details zie www.batifacade.be).
Schatten van Vlieg (in het Adviespaleis) sluit aan bij de zomeractie van CultuurNet Vlaanderen voor families, waarbij kinderen gevraagd werden hun eigen droomplek uit te werken.  En voor (volwassen) verbouwers die inspiratie willen opdoen of hun ideeën aan professionele ervaring toetsen, is er de Batibouw Dreamfactory. De ‘place to be’ is ook hier het Adviespaleis, maar er dient in dit geval wel vooraf ingeschreven en een bijdrage van 50 euro betaald. Info: www.dreamfactory.be.
Last but not least: Logic-Immo tekent traditiegetrouw voor actief aanwezig tijdens deze 56e editie van Batibouw. Met name tijdens de professionele dagen – 26 en 27 februari – zorgen we voor een opgemerkte aanwezigheid.

 

 

 

Lexicon