schenkingsrechten

Belg profiteert van nieuwe regels omtrent schenkingsrechten

Geschreven door Renaud Chaudoir op 5 november 2015

Op 1 juli 2015 verlaagde de Vlaamse regering de schenkingsrechten op onroerende goederen. Daarmee wil Vlaanderen schenkingen aantrekkelijker maken. De eerste reacties van vastgoedeigenaars en aannemers zijn alvast erg positief.

schenkingsrechten

Schenkingsrechten: nieuwe tarieven

Wie onroerend goed aan een familielid in rechte lijn schenkt, betaalt daarvoor een schenkbelasting. Tot voor kort waren de tarieven erg hoog, waardoor slechts weinig mensen gebruikmaakten van de mogelijkheid om hun vastgoed te schenken. Door de tarieven enerzijds te verlagen en anderzijds te vereenvoudigen, hoopt de Vlaamse regering schenkingen aan te moedigen.

 

Voor schenkingen aan een partner of verwante in rechte lijn, bestonden er vroeger negen schijven. Dat aantal is nu teruggebracht tot vier. Het maximumtarief voor partners en verwanten in rechte lijn is gereduceerd van 30% tot 27%.

 

De tariefverlaging is echter het spectaculairst voor de andere categorieën. Broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten en anderen (al dan niet familie) worden vanaf nu ondergebracht in één categorie. Ook hier onderscheidt de Vlaamse regering vier belastingschijven. Het minimumtarief bedraagt in deze categorie 9%, ten opzichte van 20% vroeger voor een broer of zus, 25% voor een oom of nichtje en 30% voor alle anderen. De maximumtarieven dalen van wel 80% tot 40%.

 

De volledige tarieven kun je hier terugvinden.

Voordeel bij renovatie en verhuur

De overheid geeft een bijkomende ‘incentive’ wanneer er binnen de drie jaar na de schenking een energiebesparende renovatie wordt uitgevoerd. In de hoogste prijscategorieën zorgt zo’n renovatie voor een indrukwekkende tariefdaling:

 

  • van 27% naar 18%
  • en van 40% naar 31%

 

Ook wie de geschonken woning doorverhuurt, kan genieten van een extra korting. Zo stimuleert de overheid private vastgoedeigenaars om hun goederen op de huurmarkt te brengen.

 

Positief effect op vastgoedmarkt

In augustus peilden de Vlaamse Confederatie Bouw en de Verenigde Eigenaars naar de eerste reacties van hun leden op deze tariefwijziging. Van de woningeigenaars gaf 85% aan dat ze een schenking overwogen in de komende drie jaar. Eén op vijf eigenaars is al zeker van die keuze. De bouwsector is eveneens enthousiast over de verlaagde schenkingsrechten. Vooral het extra voordeel voor wie zijn woning laat renoveren, oogst lof. 

Lexicon