De Belgische bouwsector heeft de crisis goed doorstaan

Geschreven door Renaud Chaudoir op 4 maart 2014

De bouwsector deed het beter dan de rest van de Belgische economie

De afgelopen jaren verkeerde Europa en België in een zware economische crisis. Ondertussen vertonen zich echter de eerste tekenen van herstel, en begint onze economie weer langzaam aan wat meer te groeien. De studiedienst van ING deed onderzoek naar de gevolgen van de crisis voor de bouwsector, en kwam tot de conclusie dat de bouwsector de crisis goed heeft doorstaan. Vooral uit de herstelfases haalde de sector veel voordeel.

 

De bouwsector profiteerde sterk van herstelfases

Op het eerste zicht zijn de cijfers van de studiedienst van ING niet zo positief: in 2013 zag de bouwsector zijn toegevoegde waarde met 1,9 procent krimpen, terwijl de Belgische economie er over de hele lijn met 0,2 procent op vooruit ging. Maar volgens ING zijn die cijfers relatief, de bouwsector deed het volgens hen tijdens de crisis beter dan de rest van de economie. Vooral uit de herstelfases van de economie heeft de sector sinds het begin van de crisis in 2008 veel voordeel kunnen halen. De bruto toegevoegde waarde is van 2008 tot 2013 gemiddeld met 1,2 procent per jaar gestegen, dat is driemaal zo veel als de rest van de Belgische economie die gemiddeld met 0,4 procent per jaar steeg.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de bouwsector?

2014 is alvast goed begonnen, met betere vertrouwensindicatoren en positievere projectvolumes bij de architecten. In de tweede helft van 2013 nam het aantal bouwvergunningen toe, al loopt die toename niet gelijkmatig, met 9 procent extra bouwvergunningen voor appartementen maar 5 procent minder vergunningen voor huizen. Het zijn dan ook vooral de beleggers in appartementen die de bouwsector aanzwengelen, terwijl de gemiddelde kandidaat-koper eerder afwachtend is.

De woningbehoefte in België onder de loep

De studiedienst van ING maakte ook een voorspelling van de woningbehoefte in België tegen 2020. Daaruit blijken grote verschillen tussen de verschillende gewesten: Vlaanderen heeft een nipt woningoverschot, Wallonië is nu al een woningoverschot aan het opbouwen en in Brussel kampt men net met een woningtekort. Volgens de bank moet Vlaanderen de bouwsector de kans geven om zijn woningpark in hetzelfde tempo te blijven uitbreiden, terwijl het jaarlijks woningaanbod in Brussel moet verdubbelen om te vermijden dat de grote vraag in Brussel de druk op Vlaanderen en Wallonië doet toenemen.

 

Lexicon