Belgische energie- en milieuprijs 2015

Geschreven door Caroline Housen op 8 januari 2015

Oproep aan alle duurzame projecten

Voor de 10de editie heeft de wedstrijd opnieuw tot doel de verwezenlijkingen van burgers, ondernemingen, gemeenten en instellingen op het vlak van milieu en energie voor te stellen, positieve en reproduceerbare initiatieven te stimuleren en succesverhalen bekendheid te maken.

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.800 Belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Ook dit jaar zullen niet minder dan 8 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze prijsuitreikingsceremonie op 03 juni 2015 te Brussel, Tour & Taxis. Dit valt samen met de Wereldmilieudag op initiatief van de Verenigde Naties.

Inzet voor de toekomstige generaties

Ook al zijn we met velen om te handelen, de uitdaging aan te gaan en ons in te zetten, we moeten ook weten hoe we ruchtbaarheid aan deze initiatieven kunnen geven in het belang van ons allemaal.

Dit is precies het doel van de Belgische Energie- en Milieuprijs.

Bijgestaan door eminente partners, tal van ondersteunende organisaties en dankzij heel veel aandacht in de media, wil deze Prijs :

  • de verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de non-profitsector op het vlak van milieu en energie voorstellen,
  • positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen,
  • de succesverhalen verspreiden.

Voorbeeld van winnende project

Stad Antwerpen heeft in de "categorie Public Sustainable Development Award" met de actie “Kleinschalig Groen, Grootschalige aanpak”gewonen.
De stad wil samen met haar bewoners kleinschalig groen veilig stellen en opwaarderen. Geveltuinen en samen tuinen raken allebei aan verscheidene aspecten van ‘het stadsleven’: het klimaat, biodiversiteit, participatie, gezonde voeding, samenwerking en ontmoeting tussen bewoners ...
Met de actie ‘Minder grijs, meer groen’ worden buren door geveltuinvrijwilligers, opgeleid door het EcoHuis, begeleid bij het samen geveltuinen aanleggen in ondertussen meer dan dertig straten in de stad.
Meer info : www.antwerpen.be/ecohuis

Deelnemen

De dossiers moeten ten laatste op 01 april 2015 worden ingediend.

Informatie en inschrijvingen : www.eeaward.be Tel : 0477/617 041 - info@eeaward.be