Bouwbarometer in het rood

Geschreven door Renaud Chaudoir op 8 april 2014

De bouwsector ziet de toekomst somber in

De bouwsector ziet de toekomst eerder somber in: ook in het eerste kwartaal van 2014 blijft de bouwbarometer van de Bouwunie in het rood. Met 95,6 indexpunten scoort de barometer net iets lager dan eind vorig jaar, een score die onder de grens van 100 indexpunten ligt. Vooral bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen zijn niet echt positief over de toekomst. De oorzaak ligt vooral bij de crisis en de (oneerlijke) concurrentie.

 

De bouwbarometer, wat is dat?

De bouwbarometer is een barometer die vier maal per jaar wordt gemeten in de bouwsector, en die het sociaal en economisch klimaat in die sector weergeeft. Het is een initiatief van Bouwunie. Aan de hand van een vragenlijst die aan tal van Vlaamse bouwondernemingen wordt voorgelegd, maakt de barometer een objectieve inschatting van waar de sector naartoe gaat. De vragenlijst resulteert in een cijfer dat rond de 100 ligt: een cijfer boven de 100 wijst op meer optimisten dan pessimisten, een cijfer onder de 100 wijst op meer pessimisme. Het is ondertussen al van 2011 geleden dat de bouwbarometer nog boven de 100 indexpunten uitkwam.

Alle parameters scoren slecht

Opvallend aan de bouwbarometer van het eerste kwartaal van dit jaar is dat alle parameters negatief scoren: men wil niet aanwerven, er zijn weinig verwachtingen over het werkvolume en het winstgevendheid scoort ook niet goed. Eén derde van de Vlaamse kmo’s heeft nu minder werk dan eind vorig jaar, 23 procent heeft meer werk. Ook de prijzen die aannemers hanteren, staan onder druk: volgens 42 procent van de bouwbedrijven zijn deze gedaald, en 41 procent verwacht dat die prijzen komende maanden alleen maar verder zullen dalen. Gevolg: maar 42 procent van de bouwbedrijven vindt de huidige prijzen winstgevend, vorig kwartaal was dat nog 46 procent en anderhalf jaar geleden nog 53 procent.

Oneerlijke concurrentie aan de basis van de slechte cijfers

De vaak oneerlijke concurrentie uit het buitenland lijkt de voornaamste oorzaak van de slechte cijfers. Zeker in combinatie met het feit dat er gewoon weinig werk is, is dat moordend. Die oneerlijke concurrentie zit hem niet alleen in zwartwerk, maar ook in het niet naleven van alle regels en in het aantrekken van goedkope werkkrachten uit het buitenland.

 

Lexicon