Bouwgrond in Vlaanderen biedt nog mogelijkheden

Geschreven door Renaud Chaudoir op 23 november 2012

Op korte termijn plaats voor 100.000 woningen

Bouwgrond in Vlaanderen lijkt misschien schaars, maar dat is het allerminst volgens het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Volgens de makelaarsfederatie is Vlaanderen nog lang niet volgebouwd en is er nog plaats voor 100.000 woningen. Amper 37 procent van de woonuitbreidingsgebieden zou bebouwd zijn. Samen met de bouwsector dringt het BIV er bij de Vlaamse regering op aan om die gebieden snel vrij te geven zodat de vastgoedprijzen dalen.

63 procent van woonuitbreidingsgebied niet bebouwd

Volgens het BIV werden bij de opmaak van de gewestplannen in de jaren 70 grote stukken woonuitbreidingsgebied ingekleurd die vandaag nog altijd niet worden gebruikt. In totaal is 28.260 hectaren in Vlaanderen bestemd als woonuitbreidingsgebied. Daarvan is 63 procent nog niet bebouwd. Het gaat vooral om gebieden in Oost-Vlaanderen en Limburg.

100.000 extra woningen op korte termijn

Die extra bouwgrond in Vlaanderen biedt in theorie ruimte voor 208.500 woningen. Maar niet alle gebieden zijn geschikt om er woningen op te bouwen omdat ze bijvoorbeeld in overstromingsgebied liggen. Toch zouden er op korte termijn zeker zo’n 100.000 woningen kunnen bijkomen. De gebieden zijn al ingekleurd dus veel voorbereidend en administratief werk is er niet nodig.

Meer bouwgrond in Vlaanderen = lagere vastgoedprijzen

De stijgende vastgoedprijzen afremmen is het voornaamste argument voor meer bouwgrond in Vlaanderen. Het BIV is bekommerd om de betaalbaarheid van woningen. De makelaarsfederatie pleit er dan ook voor om de prijsstijgingen zo veel mogelijk onder controle te houden. En meer bouwgrond (meer aanbod) is een van de mechanismen om die doelstelling te bereiken. 

Eerst onderzoeken wat mogelijk is

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft inmiddels een reactie gegeven aan Radio 1. Hij wil de situatie gebied per gebied bekijken en nagaan welke mogelijkheden er zijn om dit ‘verstandig’ aan te pakken. Volgens Muyters kan je niet zomaar alle woonuitbreidingsgebieden vrijgeven omdat er regels aan verbonden zijn. Eventuele administratieve en juridische obstakels moeten dus eerst de wereld uit geholpen worden.

 

Lexicon