Bouwsector

Geschreven door Renaud Chaudoir op 21 augustus 2012

De bouwsector verwacht een daling in activiteiten

2011 was een erg sterk jaar voor de bouwsector, met een groei van maar liefst 4 %, terwijl de economische groei ver achterop bleef. De prognoses voor de tweede helft van 2012 zien er echter een stuk minder goed uit: verwacht wordt dat de activiteit in de bouwsector met 1,5 % zal dalen. Dit zou vooral in de woningsector te merken zijn, en dit zowel op het gebied van renovatie als bij de nieuwbouw. De Confederatie Bouw trekt dan ook aan de alarmbel en vraagt maatregelen om zwartwerk tegen te gaan.

De verkiezingen van 2012 houden de bouwsector overeind

2012 is een verkiezingsjaar, en dat zal de bouwsector geweten hebben. Begin 2012 waren er forse overheidsinvesteringen in de bouwsector, investeringen die traditioneel gedreven worden door de gemeenteraadsverkiezingen. Maar die investeringen in de bouwsector zijn daarna uiteraard terug gelopen, en ook in 2013 zal de overheid niet meer in de bouw investeren dan normaal.

De afschaffing van bouwstimulerende maatregelen

De oorzaak van de daling van activiteiten in de bouwsector ligt waarschijnlijk ook bij de afschaffing van een aantal bouwstimulerende maatregelen, zoals de tijdelijke BTW verlaging voor nieuwbouw. Bouwen en renoveren wordt daardoor opnieuw duurder, en dat schrikt af. Vooral in de woningsector voelt men dit, met een grote daling van het aantal afgeleverde bouwvergunningen tot gevolg. De toekomst van de bouwsector is daardoor erg onzeker.

De bouwsector wil maatregelen tegen zwartwerk

Om de daling in activiteit in de bouwsector tegen te gaan, wil de bouwsector meer maatregelen tegen zwartwerk. Die maatregelen zouden geld moeten opleveren voor de overheid en de groei van de bouwsector moeten stimuleren.

 

Concreet wil men dat de renovatie- en bouwwerken fiscaal aftrekbaar worden op basis van een factuur. Op die manier wil men tegengewicht bieden aan de afbouw van de bouwstimulerende  maatregelen.

 

Lexicon