Brugge

Brugs woonbeleidsplan

Geschreven door Geert Degrande op 7 december 2020

moet woonkwaliteit verbeteren

Tegen de algemene verwachtingen in zorgde de eerste golf van het coronavirus voor forse impulsen op de vastgoedmarkt. Ook Brugge vormde daar geen uitzondering op: huizen en appartementen gingen ook hier bijzonder vlot van de hand. Het is natuurlijk nog afwachten of dat ook na de tweede gedeeltelijke lockdown het geval zal zijn, maar ondertussen kijkt het Brugse stadsbestuur al verder vooruit. Eind september presenteerde het zijn ambitieuze woonbeleidsplan waaraan het afgelopen jaar hard is gewerkt. Het plan is gericht op het verbeteren van de woonkwaliteit en wil ervoor zorgen dat diverse bevolkingsgroepen van alle leeftijden als eigenaar of huurder van een woning of appartement van het Venetië van het noorden kunnen blijven genieten.Brugge

Vastgoedsector geeft licht in donkere tijden

De huizenmarkt blijkt tot nu toe verrassend immuun te zijn voor de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft enerzijds te maken met de massale overheidssteun die ervoor heeft gezorgd dat de verwachte faillissementsgolf uitgesteld is, en anderzijds met het feit dat nu wel duidelijk is geworden dat de rente wellicht nog jaren laag zal blijven. Mensen potten in tijden van onzekerheid natuurlijk meer geld op – de tegoeden op de Belgische spaarboekjes zijn gestegen van 100 miljard euro in 2000 tot 300 miljard euro in 2020 – maar ze stellen tegelijk vast dat de waarde van dit geld dag na dag een beetje meer afbrokkelt. Vandaar dat veel mensen toch ook kiezen voor het alternatief van een investering in vastgoed. Tegelijk zorgen een aantal maatschappelijke trends ook voor een grote vraag: het aantal singles neemt sterk toe, mensen zijn minder honkvast en ze zijn vaak niet langer verplicht om een woning te zoeken die dicht bij de plaats ligt waar hun werkgever een kantoor heeft. Hoewel niemand over een glazen bol beschikt, blijven de meeste specialisten er dan ook vanuit gaan dat de impact van de pandemie op de vastgoedmarkt voorlopig beperkt zal blijven. Als de werkloosheid steil zou beginnen op te lopen, kan er misschien een knik komen, maar zover zijn we nog niet.

Woonbeleid met visie

In Brugge, dat in België na Leuven gemiddeld genomen de duurste stad is om een woning te kopen, beseft het stadsbestuur al langer dan vandaag dat het zelf ook een belangrijke impact kan hebben op de markt en dat actie vereist is om voor een goede sociale mix bij de bevolking te blijven zorgen. Niet zonder enige trots presenteerde het eind september een wetenschappelijk onderzoek van 120 pagina’s dat is uitgewerkt door het toonaangevende onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven. Op basis van die studie over vraag en aanbod op de woningmarkt en over het huidige woonbeleid in Brugge en van gesprekken met alle belanghebbenden uit de woonsector is een visie uitgeschreven met doelstellingen voor de lange en middellange termijn. Aan die doelstellingen zijn ook acties gekoppeld die het stadsbestuur vanaf vandaag ook al willen gaan uitrollen. Zo is het de bedoeling vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat ook minder begoede mensen kunnen rekenen op een goede woonkwaliteit. De focus ligt dan ook op betaalbare nieuwbouw en renovatie en op het verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen. Het stadsbestuur is zich immers terdege bewust van het belang van een goed sociaal weefsel en wil dan ook mensen van verschillende generaties en met een verschillende sociale achtergrond harmonieus met elkaar laten samenleven.

In het oog springende cijfers

Een aantal opvallende cijfers in het rapport bieden een goed beeld van de actuele woningmarkt in Brugge. Zo zijn 65,6% van de Bruggelingen eigenaar van hun woning en nog slechts 26,4% betalen daar een lening voor af. Toch besteedt een kwart van de gezinnen meer dan 30% van hun inkomen aan wonen. Met name de huurders op de privé huurmarkt hebben het financieel lastig want één op de zes gezinnen die in Brugge een woning huren houdt na de betaling van de woninguitgaven eigenlijk onvoldoende over om menswaardig te kunnen leven. Dat is voor het Brugse stadsbestuur alvast het sein om het aanbod van sociale huurwoningen uit te breiden, zodat een goede sociale mix bij de bevolking kan gegarandeerd worden. Steden hebben er immers alle baat bij dat ook jonge en ondernemende mensen niet uit de stad wegtrekken omdat wonen er te duur is.  Hoewel de huurmarkt in Brugge kleiner is dan in andere steden, zo blijkt uit de studie ook, ligt de gemiddelde huurprijs van 660 euro per maand in Brugge lager dan in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Hasselt. Het stadsbestuur wil via een veertigtal gerichte acties het woonbeleid concreet vorm geven. Het aanbod op de verhuurmarkt verhogen, onder meer door de leegstand aan te pakken, staat alvast op het programma. Voorts is er ook blijvende aandacht voor de renovatie van het bestaande woningpatrimonium. Vandaar dat er nog voor het einde van dit jaar een nieuwe regelgeving komt die de ondertussen al goed bekende opknappremie nog zal uitbreiden.

Aantrekkingskracht

Alhoewel we natuurlijk allemaal weten dat er tussen droom en daad wetten in de weg staan en praktische bezwaren, zoals Elschot ons heeft geleerd, getuigt het Brugse woonbeleidsplan alvast van een toekomstvisie die de aantrekkelijkheid van stad wil onderstrepen zonder dat het voor kandidaat-kopers een onbereikbare droom wordt om er te wonen. Bruggelingen houden van hun stad en willen er blijven wonen en ook steeds meer mensen die van elders afkomstig zijn, zoeken in de stad van Jan Breydel en Pieter De Coninck ofwel een vaste woonst of zelfs een tweede verblijf. Want Brugge werpt zich voor een stuk ook op als  alternatief voor de kust en kan charme en gezelligheid als belangrijke troef uitspelen, zeker ook in de wintermaanden, als het aan de kust toch een stuk stiller is. Ook in Brugge valt dan ook vooralsnog niet te verwachten dat een rem zal gezet worden op de dynamiek van de vastgoedmarkt. Dat blijkt ook uit het feit dat ontwikkelaars relatief dicht bij het historische centrum nog altijd uitpakken met interessante nieuwbouwprojecten. Zo komt er langs de Kolenkaai en vlak bij het Baron Ruzettepark een residentie met 10 appartementen en met een gelijkvloers dat 1 meter hoger ligt dan het maaiveld. De verkoop van deze appartementen gebeurt door makelaar OC Vastgoed. Vastgoedgroep Dewaele zet dan weer de residentie “Green Front”, vlak bij het Lappersfortbos in de kijker. Het gaat om een project met 56 nieuwbouwappartementen met zicht op het groen of op het water, waarvan het grootse deel trouwens al verkocht is. De droom van velen om in de West-Vlaamse hoofdstad of in de onmiddellijke nabijheid ervan te wonen is in ieder geval niet onbereikbaar.