Btw-controle het zwaarst in Limburg

Btw-controles op nieuwbouw vooral in Limburg

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 oktober 2016

Vorig jaar hebben dertig procent van de Limburgers die controle kregen op de bouwwaarde van hun nieuwe woning btw moeten bijbetalen, zo schrijft Het Belang van Limburg. Dat is een pak meer dan in de andere provincies: 17 procent in West-Vlaanderen, 16 procent in Vlaams-Brabant, 13 procent in Oost-Vlaanderen en slechts 8 procent in Antwerpen. De verklaring: in de streek van Hasselt worden er meer btw-controles op nieuwbouw uitgevoerd dan elders in Vlaanderen.

Btw-controle het zwaarst in Limburg

Achterstallige btw en boetes

Het was minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) die op vraag van sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven de cijfers opgevraagd heeft. Daaruit blijkt dat de btw-controles in Limburg veel grondiger worden gevoerd dan in de rest van Vlaanderen.

Dat vertaalt zich ook in de inning van achterstallige btw en boetes. In totaal werd in ons land zo’n 9 miljoen euro opgehaald: 7,18 miljoen euro in Vlaanderen (79 procent), 1,55 miljoen euro in Wallonië (17 procent) en 341.000 euro in Brussel. Maar liefst 1,1 miljoen euro was afkomstig van Limburgers die te weinig btw hadden betaald. Vanvelthoven vraagt nu een doorlichting van de controles en een uniforme richtlijn, zodat in de toekomst elke Vlaming gelijk behandeld wordt.

Btw-aangifte bij nieuwbouw

Als bouwheer ben je verplicht om na het betrekken van je woning de btw-aangifte van de uitgevoerde werken in te dienen. Als daaruit blijkt dat je te weinig facturen van aannemers, vaklui of materialen kunt voorleggen, dan voert de fiscus een btw-controle uit.

Stellen de btw-ambtenaren een verschil vast tussen de waarde van je woning en het totaal van je facturen, dan kijken ze in eerste instantie naar de waarde van het werk dat je zelf uitgevoerd hebt. Is er nog altijd een verschil, dan riskeer je een navordering omdat je te weinig btw betaald hebt. Daarbovenop riskeer je ook een boete.

Btw-controles: wat moet je voorleggen?

Ten laatste drie maanden nadat je je woning in gebruik genomen hebt, moet je de btw-aangifte indienen. Dat doe je met de zogenaamde speciale aangifte 106/3, een formulier met vier vakken. Als eigenaar-bouwheer moet je die zo zorgvuldig mogelijk invullen.

Je moet bij je aangite ook de volgende documenten voegen:

  • het door stedenbouw goedgekeurde bouwplan
  • het bestek van alle aannemers
  • alle facturen van aannemers, vaklui en de materialen die je zelf hebt aangekocht
  • bewijsstukken (foto’s, verklaringen) van het werk dat je zelf hebt uitgevoerd of dat familie en vrienden gratis voor jou hebben uitgevoerd

Maak van de aangifte en van de bijgevoegde documenten een kopie die je minimaal vijf jaar bewaart. Bij een btw-controle moet je dit alles kunnen voorleggen aan de controlerende btw-ambtenaar.

Lexicon