De Panne

De Panne

Geschreven door Geert Degrande op 28 augustus 2020

Authenticiteit en moderniteit gaan hand in hand

Het vroegere vissersdorp De Panne is vandaag vooral bekend om zijn brede stranden en de mogelijkheden die het De Pannebiedt als uitvalsbasis voor prachtige natuurwandelingen. Het authentieke en pittoreske karakter van de kustplaats, die ook een prachtige uitvalsbasis is om de vaak vergeten stranden van Noord-Frankrijk te bezoeken, wordt volgens sommigen echter bedreigd door wat men als bouwwoede omschrijft. Het is voor het bestuur van de gemeente dan ook zaak om liefst in samenspraak met alle belanghebbenden te streven naar een goed evenwicht tussen authenticiteit en vernieuwing.   

 

Omringd door beschermde natuurgebieden

De Panne is ontegensprekelijk een kustgemeente met een eigen karkater, die over een aantal sterke en unieke troeven beschikt. Zo is de gemeente  ruimtelijk volledig omringd door beschermde natuurgebieden, wat natuurlijk uitnodigt om te wandelen en gezonde lucht op te snuiven. Het pittoreske en gezellige karakter van wat van de vroegere kustgemeente is overgebleven weet zowel permanente inwoners als tweede verblijvers en toeristen te charmeren. Vandaar dat er vanuit het binnenland een aanhoudende vraag blijft bestaan om in De Panne te komen genieten. En daar zal wellicht geen verandering in komen, nu iedereen als gevolg van de coronacrisis en de lockdwon gemerkt heeft dat het voor veel beroepen ook mogelijk is om gewoon thuis te werken. Dat De Panne wat afgelegen is in het uiterste westen is dus ook op dat vlak niet langer een nadeel. De aanhoudende vraag naar appartementen, villa-appartementen streelt enerzijds de ijdelheid van al wie De Panne een warm hart toedraagt – want ze bevestigt de aantrekkelijkheid van de gemeente – en de nieuwbouwprojecten doen ook oudere en verloederde panden verdwijnen omdat die worden afgebroken, maar ze doet sommigen ook hun hart vasthouden. Ze vragen zich af of er niet stilaan sprake is van een bouwwoede die waardevol architecturaal erfgoed bedreigt.  Zo ontstond enkele weken geleden nogal wat commotie rond de geplande afbraak van de zogenaamde Donny-huisjes en blijft er bezorgdheid rond de vraag of al de nieuwbouw het niet moeilijker maakt voor jonge mensen uit De Panne zelf om er nog een woning te verwerven.

Cottages en moderne architectuur

Wie het over het historische gebouwenpatrimonium van De Panne heeft, verwjst meestal naar de Dumontwijk, maar ook in de Houtsaegerwijk en de D’Arripewijk staan nog veel authentieke panden die aan De Panne zijn unieke en gezellige karakter geven. Verdedigers van historisch erfgoed wijzen er terecht op dat deze gezelligheid van zeer grote waarde is, en dat het dus zonde zou zijn om ze op de helling te zetten.  Ze dringen er dan ook op aan om nieuwe bouwvergunningen zeer kritisch tegen het licht te houden, en daarbij niet alleen te letten op de kwaliteit van de geplande gebouwen, maar ook op de ruimtelijke ordening. Met andere woorden : het is daarbij van belang om niet klakkeloos al wat oud is te laten afbreken en om tegelijk er ook voor te zorgen dat de nieuwe gebouwen duurzaam zijn en beantwoorden aan de strenge bouwverordeningen die bepaald zijn in het bouwreglement dat sinds 2017 van kracht is.  Ook de architectuur van de nieuwe gebouwen is zeer belangrijk. Dit wordt immers het “onroerend erfgoed” van de toekomst. De trend naar vernieuwende architectuur is zich alleszins de jongste jaren in ieder geval meer en meer aan het manifesteren, onder meer in de hoger D’Arripewijk. Als De Panne zich ook op het vlak van vastgoed wil blijven profileren als dynamische gemeente, zal het er in ieder geval op aankomen om niet alleen oog te hebben voor kwantiteit maar ook voor kwaliteit. En het feit dat men zich daarvan bewust is, belooft veel goeds. Ondertussen is er aan nieuwbouwprojecten allerminst een gebrek. Zo bestaat residentie Teunisbloem van Immo L’Atelier uit 4 appartementen met mooie zuidgerichte terrassen en koppelt Residentie Zandvliet II van Immo François zalig wooncomfort aan moderne architectuur.