ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen, meer dan alleen isolatie

Geschreven door Renaud Chaudoir op 31 december 2015

Hoe kunnen we ecologisch en verantwoord bouwen?

Over milieu, klimaat en duurzaamheid is al veel inkt gevloeid en dat is maar goed ook, want pas als we duurzamer gaan leven, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering inperken. Ecologisch bouwen maakt daar uiteraard ook deel van uit. Nog beter isoleren dan maar? Zo eenvoudig is het niet. Ecologisch bouwen is veel meer dan louter isolatie en driedubbel glas.

ecologisch bouwen

Energiezuinigheid

Ecologisch bouwen veronderstelt dat we huizen en appartementen neerpoten die zuinig omspringen met energie. In een BEN-woning of passiefhuis worden hernieuwbare energiebronnen ingezet, zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Fossiele brandstoffen als aardgas en petroleum horen hier in principe niet thuis. Wanneer ze toch gebruikt worden, dan het liefst op een heel efficiënte en spaarzame manier. Een degelijke isolatie, een zuinig ventilatiesysteem en propere verwarming horen daar ook bij.

Ecologisch bouwen met duurzame bouwmaterialen

Maar ecologisch bouwen doe je uiteraard ook met verantwoorde bouwmaterialen. Ook al bouw je een extreem energiezuinige woning, als je het doet met natuursteen uit conflictgebieden of hardhout uit eeuwenoude regenwouden, kan er geen sprake zijn van een duurzame woning. Informeer je daarom altijd goed bij de aannemer of bouwfirma over de materialen, en dring aan op sociaal en ecologisch verantwoorde keuzes.

‘Building for the ages’: gebouwen die de tand des tijds doorstaan?

Ten slotte betekent ecologisch bouwen dat de woning de tand des tijds zal doorstaan, of ten minste een leven lang meegaat. Ook dat is duurzaamheid: een lange levensduur hebben. Vooraanstaande architecten zoeken tegenwoordig naar manieren om gebouwen te ontwerpen waarvan de kern – de structuur uit harde materialen – misschien zelfs eeuwenlang meegaat, en die opeenvolgende generaties gewoonweg opnieuw kunnen ‘aankleden’ en invullen. Zo gaan er weinig grondstoffen verloren en passen de gebouwen zich aan aan een veranderende samenleving. Dat betekent uiteraard ook dat we goed moeten nadenken over waar we bouwen. Ecologisch bouwen gebeurt bij voorkeur dicht bij de stadscentra, zodat de toekomstige bewoners niet afhankelijk zijn van de auto.