Een woning huren betaalbaar houden, het kan

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 juni 2013

Hoe investeren in huurwoningen weer interessant maken?

De Belgische huurprijzen zijn 1 en al actualiteit. Onlangs werd aangekaart dat er effectief een probleem is met huurprijzen. De huurprijzen zouden nog nooit zo hoog geweest zijn. Maar is dat effectief zo? Nieuw is het probleem in elk geval niet.

Huren, een bewuste keuze?

Het is geen verrassing, maar zodra een Belg het zich kan veroorloven, koopt hij een woning. Zijn eigen woning. Wist u dat 70% van de Belgen eigenaar is van zijn woning? Volgens sommige betekent dit dat als iemand over wat kapitaal beschikt, zijn woning koopt en diegene die overblijft minder kapitaalkrachtig is. De zogenaamde ‘restmarkt’.

De ingrepen van de overheid om de huurmarkt voor investeerders aantrekkelijker te maken

Wat absoluut zeker is, is dat vraag  naar huurwoningen sterker toeneemt dan het aanbod, waardoor de prijzen stijgen. De oplossing? Heel simpel, meer huurwoningen. Was het maar zo eenvoudig alleszins.

 

Meer investeerders in de private huurmarkt zou het aanbod huurwoningen wel weer laten stijgen en de prijzen laten dalen. Maar hiervoor moet de huurmarkt een pak aantrekkelijker worden voor investeerders.

 

Volgens vastgoedmakelaars zijn er 3 overheidsmaatregelen die de huurmarkt weer aantrekkelijk zouden maken voor investeerders. Een eerste ingreep is renovatie en energiebesparende investeringen fiscaal aantrekkelijker maken. Dit scheelt al heel wat in het budget en komt bovendien de natuur ten goede. 

 

Een tweede voorgestelde oplossing is een vrijstellings- of verminderingsregeling voor successie- en schenkingsrechten. Idealiter gekoppeld aan de voorwaarde om als eigenaar de woning verplicht te blijven verhuren gedurende een bepaalde periode en te investeren in renovatie en energiebesparende oplossingen. Net zoals bij de bouw van een nieuwe woning dus. 

 

Een derde maatregel is de toekenning van een fiscale vrijstelling, onder de vorm van een ‘energie-abattement’, bij aankoop van een onroerend goed bestemd voor verhuur. Gekoppeld aan de voorwaarde dat dit bedrag binnen een bepaalde tijdsspanne moet worden geïnvesteerd in energie-efficiëntie, komt deze maatregel iedereen ten goede.

De invloed van de taalgrens op de woningprijs

Uit onderzoek van de KULeuven blijkt dat de evolutie van de woningprijzen sterk regionaal gebonden is, met als grote scheidingslijn… de taalgrens. De duurste regio is het centrale gedeelte van België. Regio Brussel, Vlaams Brabant en Waals Brabant (de uitzondering die de ‘taalgrens-regel’ bevestigt trouwens), gevolgd door de andere Vlaamse provincies en vervolgens het Waalse landsgedeelte.

 

Lexicon