Gesplitste aankoop

Geschreven door Renaud Chaudoir op 13 september 2012

Tweede verblijf samen aankopen voortaan uitgesloten

Vanaf 1 juni 2012 beschouwt de fiscus de gesplitste aankoop van een onroerend goed als een fiscaal misbruik. Er is sprake van een gesplitste aankoop wanneer er meerdere partijen samen een huis of appartement kopen. Dikwijls gaat het om een tweede verblijf aan de kust of in het buitenland dat door ouders en hun kinderen samen wordt gekocht. Vroeger ging het vruchtgebruik automatisch over op de kinderen zonder dat zij er successierechten op betaalden. Maar dat is dus voorgoed verleden tijd.

Ouders verwerven vruchtgebruik

De techniek van de gesplitste aankoop van een onroerend goed wordt voortaan door de fiscus geviseerd. Wanneer ouders en kinderen samen een onroerend goed kopen, zijn het de ouders die het vruchtgebruik verwerven, terwijl de kinderen de blote eigendom van het onroerend goed kopen. In de meeste gevallen beschikken de kinderen bij de aankoop niet over onvoldoende middelen om de blote eigendom te kopen. Om dat op te lossen, schenken de ouders eerst geld aan de kinderen vóór het verlijden van de notariële aankoopakte.

Gesplitste aankoop op de zwarte lijst

De maatregel kadert in de strijd tegen de fiscale fraude van de regering Di Rupo die heeft bepaald dat successieplanning niet alleen dient om minder belastingen te betalen. Er is al een storm aan protest opgestoken omdat deze populaire techniek van successieplanning nu dus op de ‘zwarte lijst’ van de fiscus komt te staan. De gesplitste aankoop van een onroerend goed zal nu dus belast worden alsof het onroerend goed altijd voor de volle eigendom in het vermogen van de ouders had gezeten. Alleen als je kan bewijzen dat de gesplitste aankoop niet alleen is gebeurd om fiscale redenen, kan je ermee weg komen. Maar dat wordt in praktijk heel moeilijk.   

Nog meer maatregelen

Worden verder ook als misbruik beschouwd: de erfpachtconstructie (goed voor veel lagere registratierechten), de inbreng door een echtgenoot van goederen in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenking van beide echtgenoten, en een uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen gevolgd door wederzijdse schenking tussen echtgenoten.