eigen inbreng

Gezinnen moeten meer eigen inbreng voorzien

Geschreven door Renaud Chaudoir op 10 december 2015

Minder bouwvergunningen door hogere prijzen

Wie een huis of appartement wil kopen, moet almaar meer eigen inbreng voorzien. Banken leggen almaar strengere eisen op en onder meer daardoor daalt het aantal bouwvergunningen. Ook de strengere energienormen stuwen de prijs van een nieuwbouw de hoogte in.

eigen inbreng

Bouwvergunningen in dalende lijn

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw werden er – in vergelijking met 2008 – in het eerste semester van 2015 zeven procent minder appartementen en twintig procent minder huizen vergund. Minder bouwvergunningen betekent logischerwijs minder nieuwbouwwoningen.

Bovendien stijgt de leeftijd van de mensen die een hypothecaire lening afsluiten. In 2015 was 35 procent van de ontleners tussen 18 en 34 jaar. In 2008 bedroeg dat percentage nog 43 procent. Het is een teken aan de wand omdat jongeren niet genoeg kapitaal hebben om een eigen stek te financieren.

Strenge energienormen doen prijs stijgen

De overheid legt almaar strengere energienormen op voor nieuwbouwwoningen. Op termijn moeten alle huizen namelijk energieneutraal worden. Na verloop van tijd beginnen investeringen in duurzaam wonen te renderen. Wanneer je een nieuwbouw start, is het hoe dan ook een aanzienlijke kostenpost die een impact heeft op het totale budget.  

Omdat de prijs van nieuwbouw stijgt, opteren heel wat mensen voor kleinere bouwpercelen. Door compacter te wonen, slagen ze erin om de kosten te drukken.

Banken eisen meer eigen inbreng

Banken eisen almaar meer inbreng bij wie een hypothecaire lening wil afsluiten. Op die manier nemen ze minder risico’s. De keerzijde van de medaille is dat mensen de financiering van hun nieuwbouw niet rond krijgen en eerst een aanzienlijke spaarpot moeten aanleggen. Vooral jongeren zijn hiervan de dupe. Een andere factor is de herziening van de woonbonus. Die speelt duidelijk in het nadeel van de kopers.

Woning renoveren als alternatief

Wie zich geen nieuwbouw kan veroorloven, neemt in vele gevallen zijn toevlucht tot een renovatieproject. Het is een waardig alternatief om een bestaande woning op te knappen in plaats van een gloednieuwe neer te poten. Renoveren is niet alleen goedkoper, het is ook duurzamer.

Lexicon