De gratis woonverzekering zit in de lift: dubbel zoveel aanvragen in 2013

Geschreven door Renaud Chaudoir op 28 januari 2014

Toch blijft het potentieel onderbenut

De gratis woonverzekering zit in de lift: in 2013 kreeg het agentschap Wonen-Vlaanderen bijna dubbel zoveel aanvragen voor deze woonverzekering in vergelijking met 2012. In totaal ging het om 13.643 aanvragen. De verzekering gewaarborgd wonen is gratis voor wie een lening aangaat voor de bouw of renovatie van een woning, en moet de kredietnemer beschermen tegen bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

 

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen werd in 1998 in het leven geroepen door de Vlaamse overheid. Bedoeling van de verzekering is om kredietnemers te beschermen. Voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan kan je ze gratis aanvragen bij het afsluiten van een lening voor de aankoop of de verbouwing van een woning in Vlaanderen. De verzekering beschermt je gedurende de eerste tien jaar van de aflossing van je lening. Verlies je dan onvrijwillig je werk, bijvoorbeeld door ontslag of door arbeidsongeschiktheid, dan komt de verzekering gedurende maximum drie jaar en voor maximum 600 euro per maand tussen in de aflossing van je hypothecaire lening.

“Het potentieel blijft onderbenut”

2013 was een absoluut recordjaar voor de verzekering gewaarborgd wonen. De informatiecampagne die het agentschap lanceerde heeft zijn effect dus niet gemist, maar toch blijft het potentieel onderbenut, zegt John Romain van Immotheker. 'Uit statistieken van de Nationale Bank blijkt dat er eind november 2013 al ruim 175.000 kredieten afgesloten waren. In de veronderstelling dat daarvan 60 procent in Vlaanderen werd afgesloten, kom je uit op 105.000 dossiers. Daarmee vergeleken stellen die 13.643 aanvragen niet veel voor, als je ervan uitgaat dat zo’n 60 tot 70% van de lening overeenkomsten in aanmerking komt.'

 

Sta je zelf op punt om te bouwen of verbouwen? Bekijk dan zelf even of je in aanmerking komt voor de verzekering gewaarborgd wonen op de website van Vlaanderen.

 

Lexicon