woonbonus

Het einde van de woonbonus: waarom nù een huis kopen een goed idee is

Geschreven door Renaud Chaudoir op 13 oktober 2014

Wat is een woonbonus?

Een woonbonus wordt sinds 2005 uitgereikt aan mensen die een hypothecaire lening aangaan om hun eigen en enige woning aan te kopen, te verbouwen of te bouwen. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet deze lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving, aangegaan zijn bij een bank in de Europese Economische Ruimte (EER) en moet de looptijd minstens 10 jaar bedragen. De woonbonus geldt bovendien voor slechts één woning.

woonbonus

Welke voordelen biedt een woonbonus?

Alle kosten van de hypotheek kan je tot een bepaald bedrag aftrekken van de belastingen. Het gaat hierbij om kosten zoals interesten, kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering. Dit totale bedrag kan je aftrekken van de belastingen waardoor je belastingvoordeel tussen 25% en 50% ligt, afhankelijk van je inkomen.

 

De woonbonus biedt fiscale voordelen voor een bedrag van 2280 euro per persoon. Tijdens de eerste tien jaar van de lening krijg je zelfs nog een verhoging van deze belastingvermindering van 760 euro. Heb je drie kinderen op 1 januari na het jaar waarin je je lening afgesloten hebt? Dan wordt dit bedrag nog met 80 euro verhoogd. Indien je alleenstaand bent, kan u maximaal 3120 euro aftrekken, bij koppels bedraagt dit getal 6240 euro.

Wat verandert er in 2015?

Het is het einde van de woonbonus zoals we ze nu kennen. In 2015 blijft de woonbonus wel bestaan, aangezien de overheid de investering in een eigen woning wil blijven stimuleren. De woonbonus wordt echter afgebouwd en de fiscale aftrek verandert.

 

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering zijn enkele wijzigingen aangebracht. Zo wordt deze maatregel een exclusieve bevoegdheid van de gewesten. Bovenstaande voordelen gelden nog voor leningen die afgesloten worden voor 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 gelden andere regels. Zo verandert de woonbonus van een aftrek van het inkomen naar een belastingvermindering. Het belastingtarief wordt berekend aan een vast tarief. Indien de gewesten geen ander tarief vastleggen, bedraagt het percentage 45%.

 

Op de belastingbrief komt er bovendien een aparte rubriek ‘eigen woning’.

Waarom nu een woning kopen voordelig is

Het vaste belastingtarief kan voor de ene persoon voordeliger of gelijk blijven, maar voor de andere is dit negatief. Het is ook mogelijk dat het basisbedrag van de woonbonus verlaagt. De wijziging van de woonbonus moet door de gewesten echter nog uitgewerkt worden. Mensen die op veilig willen spelen, gaan het best nog vòòr 1 januari 2015 een hypothecaire lening aan voor de financiering van hun woning.

 

Lexicon