informatieplicht

Informatieplicht voor iedereen

Geschreven door Renaud Chaudoir op 10 april 2015

Verplicht melden of een pand al dan niet beschermd is

Sinds 1 januari dit jaar is er een nieuwe informatieplicht voor iedereen die een woning verkoopt of verhuurt. Indien een pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend erfgoed moet dit duidelijk gecommuniceerd worden naar de kandidaat koper of huurder. De consument wordt op die manier nog beter geïnformeerd, al worden vastgoedtransacties wel steeds ingewikkelder.

informatieplicht

Het onroerend erfgoeddecreet

De nieuwe informatieplicht gaat hand in hand met de hervorming van de erfgoedsoorten. Vanaf 1 januari 2015 behoren alle erfgoedsoorten, gaande van monumenten tot landschappen en archeologie, tot één overkoepelende regelgeving: het zogenaamde onroerend erfgoeddecreet. De nieuwe informatieplicht stelt dat wie een beschermd pand verkoopt of verhuurt in de publiciteit én in de verkoopovereenkomst moet vermelden dat het om een beschermd pand gaat en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit enkel in de verkoopovereenkomst vermeld worden en niet in de publiciteit.

De rechtsgevolgen van een beschermd pand

Een vastgoedmakelaar controleert vandaag sowieso al de erfgoedwaarde van een pand, maar met de nieuwe regelgeving is dit nu ook in de wet opgenomen. Dat is belangrijk, aangezien er heel wat rechtsgevolgen verbonden zijn aan een beschermd pand. Ze hebben immers een bepaalde historische of artistieke waarde en de overheid beschermt ze om ze te kunnen laten voortbestaan. Wil je het gebouw toch afbreken of verbouwen, dan heb je daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig.

Informatieplicht

Bij het verkopen van vastgoed moet de makelaar of de notaris de kandidaat-koper van heel wat zaken op de hoogte brengen. Zo moet de notaris in alle akten van verkoop vermelden of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt en of er een dagvaarding werd uitgebracht. Daarnaast zijn er een aantal specifieke verplichtingen. Ligt de woning bijvoorbeeld in een overstromingsgevoelig gebied, dan moet de kandidaat-koper dat natuurlijk weten. Tot slot moeten er een aantal attesten afgegeven worden, zoals een keuringsattest voor elektriciteit en een EPC-attest. De informatieplicht als het over een beschermd pand gaat komt daar nu dus bij.

 

Lexicon