Trevi-Index

Investeerders vechten over Brussel

Geschreven door Masquelier Frédérique op 8 januari 2015

Trevi-index : Vastgoedmarkt in evenwicht in 2014

In 2014 schitterde de Belgische vastgoedmarkt nog maar eens door haar legendarische.

Na de onzekerheid in het 2e trimester van 2014 met een gevaarlijke daling van de TREVI-index die door het Belgische netwerk van vastgoedkantoren werd uitgewerkt, lijkt de Belgische vastgoedmarkt opnieuw haar evenwicht te hebben gevonden. Tot grote opluchting van Eric Verlinden, gedelegeerd-bestuurder van de groep, die alvast poneert dat "rust van onschatbare waarde is". Hij bedankt de baksteen dat die zo stabiel blijft in alle omstandigheden.

Trevi-IndexDe bewijzen zijn er: in het 4e trimester van 2013 stond de TREVI-index op 109,74, terwijl op hetzelfde moment in 2014 de index de achterstand van het voorbije jaar inhaalde om af te klokken op 109,40. "De stijging is weliswaar gematigd", zo nuanceert Eric Verlinden, "maar we kunnen alleen maar tevreden zijn dat de index zo flink heeft gepresteerd sinds het vorige trimester." Tijdens dat trimester stond de TREVI-index op 108,70. De baas van het netwerk van kantoren mag zichzelf op de borst kloppen voor zijn juiste visie: "De prognoses die we vorig jaar hadden opgesteld, bleken zeer dicht bij de werkelijkheid te liggen, terwijl het discours van economisten van allerlei slag heel wat andere dingen hadden vooropgesteld." Hoezo? "We hadden gezegd dat we met belangstelling uitkeken naar het resultaat van het 4e trimester: dan pas konden we onze positieve analyse beoordelen die we eind september hadden gegeven", zo preciseert hij. "Dat is ook gebeurd: de grotere daling van het 2e trimester was van voorbijgaande aard en de markten zijn opnieuw tot rust gekomen." Het resultaat? "Het jaar 2014 was goed, maar niet uitzonderlijk", voegt hij eraan toe. "Het jaar werd gekenmerkt door een constante prijs en een merkwaardige stabiliteit van de vraag, ondersteund door een historisch lage rentevoet en een aanzienlijk spaartegoed."


Al deze troeven schrijft de baas van de Trevi-groep toe aan de essentie zelf van de Belgische baksteen: zijn eigenschap van "geducht wapen tegen de speculatie". Meer dan ooit heeft in 2014 de bepaling van de verkoopprijs van goederen een beslissende rol gespeeld in het snel afronden van transacties. Alleen de goederen waarvan de prijs correct is, zullen een koper vinden, en bovendien snel: de gemiddelde duur van een verkoop lag rond drie weken. Andere verkopers die te veel willen en die een prijs verwachten die meer dan 10 % hoger ligt dan de objectieve waarde, moeten zo'n 4 maanden geduld oefenen voor zij de verkoop kunnen afronden... op voorwaarde dat zij hun prijsverwachting hebben laten zakken.
 

Volgens Eric Verlinden zijn er nog drie elementen die de analyse van de markante feiten van 2014 vervolledigen: "een steeds duidelijkere verschuiving naar een markt waarin de kleine investeerders doorslaggevend en onmisbaar zijn; de wellicht nog lange afwezigheid van grote spelers op het vlak van residentiële investeringen; en de capaciteit van bouwpromotoren om te bouwen op de nog beschikbare terreinen".
 

Brussel als voorspeller van de toekomst van België

De baas van Trevi heeft het nog over Brussel dat "voorspelt wat de nationale trend op langere termijn zal zijn voor de Belgische steden van een zekere grootte". Terwijl de gemiddelde graad van eigenaars-bewoners over het Belgische grondgebied ongeveer 70 % bedraagt, is deze graad in de hoofdstad 50 %. "Elk jaar gaan we verder de richting in die wij al hadden voorspeld: een markt waarin we in 2020 min of meer aan een derde van eigenaars-bewoners zullen zitten", zo weet Eric Verlinden. De andere twee derden blijven in handen van grote private eigenaars, vastgoedbevaks of kleine particuliere investeerders.


Wat zal 2015 ons brengen? Volgens hem zal dit een"overgangsjaar zijn, met veel volume en wellicht weinig veranderingen in het prijsniveau, rekening houdend met het voldoende aanbod op de markt." Hij richt zijn blik veeleer naar 2016 en 2017, want "terwijl de terreinen schaarser zouden blijven worden, zouden we een interessante prijsstijging moeten meemaken, met mooie vooruitzichten voor meerwaarden voor de gelukkige eigenaars", zo luidt zijn besluit.

Frédérique Masquelier

 

Lexicon