Kleine woningen meer en meer populair

Geschreven door Renaud Chaudoir op 20 juni 2012

Vlamingen willen kleiner gaan wonen

Steeds meer Vlamingen schaffen zich een kleiner en meer betaalbaar huis of appartement aan. Volgens vastgoedmakelaars is dit fenomeen te verklaren door het feit dat gezinnen minder kinderen hebben, en aan de dure kostprijs van woningen en gronden.

Veel halfopen bebouwingen

Vandaag heeft een bouwgrond een gemiddelde oppervlakte van 864 m². In 2001 was dat nog 1.127 m². De reden hiervoor is dat de gemeentes zoveel mogelijk woongelegenheid op een verkaveling willen creëren. Waar vroeger 10 huizen gebouwd werden, zijn dat er nu 14. Dikwijls zijn het halfopen bebouwingen.

De bewoners gaan hun terrein ook optimaal benutten. Volgens Geert Ramaekers van Bouwunie Limburg nemen gezinnen steeds vaker een kleinere tuin, of ze beslissen om geen garage te bouwen. Er worden ook steeds meer ruimtes gecombineerd. Een aparte eetruimte zoals je dat vroeger kende – waar ‘s zondags het hele gezin samen ontbeet – bestaat nog maar weinig.

Verbouwingen

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar kleine woningen, worden veel oude woningen verbouwd of gesloopt. In de plaats daarvan komt er nieuwbouw met kleinere woongelegenheden.

Een fenomeen dat sterk aan het opkomen is, is clusterbebouwing of co-housing. Dit betekent dat enkele huizen heel dicht op elkaar staan, met gemeenschappelijke ruimtes. Niettemin staat de meerderheid van de gezinnen hier nog twijfelachtig tegenover.

Lexicon