kadastraal inkomen herzien

Komt er een herziening van het kadastraal inkomen?

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 november 2015

Het systeem is hopeloos verouderd, stellen experts

Het kadastraal inkomen is al 40 jaar lang niet meer aangepast en komt daardoor niet overeen met de werkelijkheid. Eigenlijk, stelt fiscaal expert Michel Maus, zou het kadastraal inkomen herzien moeten worden. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil alvast de herziening van het kadastraal inkomen berekenen. En dat blijkt niet zo moeilijk te zijn.

kadastraal inkomen herzien

Wat is KI?

Het kadastraal inkomen is het gemiddeld netto-inkomen dat een gebouw tijdens één jaar kan opbrengen als het verhuurd zou worden. Het KI is het bedrag waarop de onroerende voorheffing wordt berekend. Hoe lager je kadastraal inkomen, hoe minder onroerende voorheffing je moet betalen. Onroerende voorheffing is een percentage dat berekend wordt naar gelang het gewest waar je woont. Daarbij komen ook nog de opcentiemen voor de gemeente en de provincie die je elk jaar moet betalen.

 

Niet iedereen betaalt even veel. Zo moeten mensen die over een bescheiden woning beschikken of personen met een beperking minder betalen. Er spelen nog een heleboel andere factoren mee die invloed hebben op het te betalen bedrag.

Wat is het probleem?

Als het KI herzien wordt, moeten de regio’s afzonderlijk overleggen met de federale regering en de gewesten vooraleer er veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Eigenlijk moet de fiscus elke tien jaar het KI herzien, maar dat gebeurt dus niet. Het gevolg is volgens fiscalist Michel Maus dat er een onderschatting is van de kadastrale inkomens.

 

Daardoor kan het kadastraal inkomen van een klein appartementje hoger uitvallen dan dat van een mooie villa. Gevolg: mensen met een kleiner huis betalen te veel onroerende voorheffing en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Kadastraal inkomen herzien: moeilijk of juist erg haalbaar?

Sinds 1 januari 1975 is de berekening van het kadastraal inkomen niet meer aangepast. Het is dus niet mee geëvolueerd met de huurprijzen en marktwaarde van vastgoed. De gegevens van 40 jaar geleden zijn hopeloos verouderd en zijn dus dringend aan vernieuwing toe. Maar volgens minister Johan Van Overtveldt is een herziening van het kadastraal inkomen duur en kan dat lang aanslepen. Toch denkt zijn eigen administratie daar anders over. Volgens hen is de herziening vrij eenvoudig. De administratie werkt momenteel aan een voorbereidende studie naar de impact van een mogelijke herziening.

 

Ook volgens Wouter De Ryck, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), is een herziening van het kadastraal inkomen eenvoudig. Volgens hem kan er na wat studiewerk over de herziening van het KI vrij snel een voorstel geformuleerd worden. Er zijn namelijk heel wat scenario’s voorhanden die betaalbaar zijn voor de overheid.

Lexicon