kritiek woonbeleid

Laat het woonbeleid in Vlaanderen te wensen over?

Geschreven door Renaud Chaudoir op 23 oktober 2015

Onderzoekers uiten scherpe kritiek

Onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen zijn niet mals voor het Vlaamse woonbeleid. Ze verwijten de Vlaamse regering een gebrek aan ambitie. Wat loopt er mis?

kritiek woonbeleid

Nood aan krachtiger woonbeleid

studienamiddag bekritiseerden een groep experts het woonbeleid van de Vlaamse regering. De experts zijn hoogleraars en onderzoekers aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen, verbonden aan de onderzoeksgroep HauS.

Het probleem van de woonbonus

De onderzoekers pleiten al lang voor een ambitieuzer woonbeleid. De woonbonus, vinden zij, moet op de schop omdat die overbodig is en de prijzen opdrijft. Wie wel steun kan gebruiken in zijn zoektocht naar een betaalbare woning, belandt daarentegen op een wachtlijst, luidt de kritiek.

 

Opvallend: de Vlaamse regering besliste vorig jaar al om de woonbonus af te bouwen. Toch zijn de onderzoekers allesbehalve tevreden. Volgens hen is de beslissing “geen beleidsoriëntatie,” maar louter een poging om de overheidsuitgaven te beperken. “Bij beleidsmakers heerst weinig bezorgdheid over de woonsituatie aan de onderkant van de samenleving,” schrijven de onderzoekers in het boek ‘Woonnood in Vlaanderen’.

Op zoek naar alternatieven

Ondanks een uitgebreide regelgeving en een brede waaier aan subsidies, lijkt het beleid nergens heen te gaan. De onderzoekers geloven dat de overheid woningbezit niet langer financieel moet ondersteunen. Waar dan wel nood aan is? Een steunbeleid voor gezinnen die de steun écht nodig hebben. De woonbonus afschaffen levert alvast 1,5 miljard euro op om te investeren in “een alternatief beleid” met meer aandacht voor sociale huisvesting en duurzaam ruimtegebruik.

Lexicon