woonbonus

Meer vastgoedtransacties ondanks lagere woonbonus

Geschreven door Renaud Chaudoir op 2 december 2015

Hervorming heeft voorlopig geen negatief effect op vastgoedmarkt

Toen de Vlaamse regering een hervorming van de woonbonus doorvoerde, vreesden velen voor een negatief effect op de vastgoedmarkt. Dat blijft evenwel uit. Het aantal vastgoedtransacties blijft namelijk stijgen.

woonbonus

Lagere woonbonus

Op 1 januari 2015 voerde de Vlaamse regering een aantal wijzigingen door met een impact op de woonfiscaliteit. De woonbonus – een belastingvoordeel op woonkredieten – werd onder andere verlaagd. Het totaalbedrag dat je van de belastingen kunt aftrekken, is gedaald. Dat bedroeg vroeger 3.040 euro per persoon gedurende de eerste tien jaar, en is nu verlaagd naar maximum 2.280 euro. Na tien jaar zakt het bedrag tot maximum 1.520 euro in plaats van 2.280 euro. Een ander wijziging is dat het voordeelpercentage nu vastligt op 40 procent, en niet langer afhankelijk is van het inkomen.

Door deze hervorming krijg je een beduidend lager bedrag terug van je belastingen. Terwijl koppels vroeger maximum 3.280 euro per jaar terugtrokken, trekken ze nu maximaal slechts 1.970 euro terug.

Effect op de huizenmarkt?

Toen de hervorming in voege trad in januari, waren de verwachtingen dat de huizenmarkt er sterk onder zou lijden. Men vreesde vooral voor een verminderde verkoop van huizen en appartementen, én lagere prijzen. Bijna een jaar verder blijkt dat niet het geval te zijn. Integendeel, het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen is van januari tot september ruim 6 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een kanttekening: in Wallonië, waar de hervorming niet plaatsvond, doet de huizenmarkt het wel nóg beter. Daar nam het aantal transacties met 13 procent toe.

Waarom de Vlaamse huizenmarkt zo goed stand houdt? Daar zit de lage rente allicht voor iets tussen. De gemiddelde rente voor wie een hypothecair krediet van 20 jaar met een vaste rentevoet neemt, is de voorbije jaren behoorlijk gedaald. Soms bedraagt de rentevoet amper 2 procent. Dat maakt lenen, bouwen en kopen dus extra aantrekkelijk.

Prijzen blijven stabiel

Ook de huizenprijzen lijden niet onder de hervormde woonbonus. Een appartement is gemiddeld 2 procent duurder geworden, terwijl de prijs van een huis stabiel is gebleven. 

Lexicon