Nieuwbouw volgend jaar 8.500 euro duurder

Geschreven door Renaud Chaudoir op 15 april 2013

Strengere energienormen maken nieuwbouw duurder

In 2014 zullen nieuwbouwwoningen 8.500 euro duurder worden. Dat komt omdat het maximaal toegelaten E-peil, een maatstaf voor energie-efficiëntie, daalt van E70 naar E60. Bovendien moet een nieuwbouwwoning vanaf volgend jaar een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie produceren. Alles samen zou dat een meerkost van 8.500 euro voor een halfopen bebouwing van 175 vierkante meter met zich meebrengen.

850 euro per E-peilpunt lager

Omdat het E-peil met 10 E-peilpunten moet dalen van E70 naar E60 en omwille van het verplichte aandeel hernieuwbare energie, zal dezelfde woning in 2014 zo’n 8.500 euro extra kosten. Dat komt neer op 850 euro per E-peilpunt. Deze meerkost is vooral te wijten aan de noodzaak om over te schakelen op een verwarmingssysteem op lagere temperatuur, zoals vloerverwarming. Daarbovenop is er nog de meerkost voor het voorzien van een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie.

 

Sinds 2006 worden steeds strengere voorwaarden opgelegd en moest men op 5 jaar tijd evolueren van een E-peil van 100 naar een E-peil van 70 (de E-peil die vandaag geldt). De meerkosten daarvoor bedroegen gemiddeld 5.000 euro. Het gemakkelijkste deel van de rit was daarmee gereden. Om naar een E-peil van 60 te gaan, helpt een dikkere isolatie van ramen en muren niet meer.

Hoe aan deze meerkost ontsnappen?

Je kan aan deze meerkost ontsnappen door nog voor het einde van 2013 een bouwvergunning aan te vragen. Op die manier kan de woonbonus, het fiscaal voordeel dat je als bouwer hebt, veilig gesteld worden. Hou er echter rekening mee dat deze woonbonus na de overdracht van het federale naar het regionale niveau misschien niet even gul blijft.

Meerkost is investering op langere termijn

Uiteindelijk zal de meerkost die je dient te betalen voor nieuwbouwwoningen van 2014 wel terugverdiend worden. Dat komt door een veel lager energieverbruik op langere termijn.

 

Jammer genoeg wordt er bij de banken nog te weinig rekening gehouden met deze investering bij de toekenning van hypothecaire leningen. Het is belangrijk dat kandidaat-bouwers en -verbouwers bij de banken een lening kunnen krijgen die rekening houdt met het terugverdieneffect op lange termijn. 

 

Lexicon