renovatiepremie

Nieuwe renovatiepremie vanaf 1 december

Geschreven door Renaud Chaudoir op 12 december 2015

Wat betekent de hervorming voor jou?

Op 30 oktober keurde de Vlaamse regering een hervorming van de renovatiepremies goed. Die gaat in voege op 1 december 2015. De gedetailleerde voorwaarden zijn sinds kort ook bekend. Als je na 1 december een renovatiepremie aanvraagt, moet je dit zeker weten:

renovatiepremie

Hervorming van de renovatiepremie

De renovatiepremie blijft behouden, maar de uitbetaling van de premie wordt vanaf nu verdeeld over twee aanvragen. Je kunt die twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum, maar moet minstens een jaar wachten vooraleer je de tweede aanvraag mag doen. Wacht echter niet te lang, want tussen de twee aanvragen mag er maximaal twee jaar verstrijken. Dateert je eerste aanvraag van 2016, dan kun je een tweede aanvraag indienen in 2017 of 2018, maar daarna kun je geen premie meer aanvragen tot 2026.

Aanvaarde renovatiewerken

De premie blijft ongewijzigd: je maakt nog altijd aanspraak op 10.000 euro voor je renovatiewerken. De werken die in aanmerking komen, zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • categorie 1: structurele werken
  • categorie 2: werken aan het dak
  • categorie 3: werken aan het buitenschrijnwerk
  • categorie 4: technische installaties

De Vlaamse overheid stelde een uitgebreide lijst op met alle werken die al dan niet in aanmerking komen voor een renovatiepremie.

Hoeveel kun je ontvangen?

De premie wordt berekend per categorie, met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie. Voor categorie vier zijn er ook bovengrenzen, namelijk een maximaal factuurbedrag van 3.750 euro voor een elektrische of sanitaire installatie en 7.500 euro voor de centrale verwarming. Op alle werken die per categorie binnen deze grenzen vallen, ontvang je 20 of 30 procent van de aanvaarde facturen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De renovatiepremie is er in de eerste instantie voor bewoners, die niet noodzakelijk ook eigenaar hoeven te zijn van de woning. Ook wie bijvoorbeeld het ‘recht van gebruik en bewoning’ heeft, of wie de woning in vruchtgebruik heeft, kan een renovatiepremie aanvragen. Verder zijn er specifieke voorwaarden wat gezinsinkomen, het type woning en bezit van andere woningen betreft.