vastgoed belasting

Nieuwe vastgoedbelasting in België?

Geschreven door Renaud Chaudoir op 20 november 2015

Europese Commissie pleit voor belastingverschuiving

Op 10 oktober 2015 bereikte het federale kernkabinet nog een akkoord over de taxshift. Zo’n belastingverschuiving is broodnodig omdat de lasten op arbeid in ons land te hoog liggen. Volgens een recent rapport van de Europese Commissie moet een verlaging op de belastingen op arbeid gepaard gaan met hogere belastingen op consumptie, milieuvervuiling en vastgoed. Zit er nu een nieuwe belasting aan te komen op gronden en woningen?

vastgoed belasting

Belastingverschuiving

Het rapport van de Europese Commissie merkt op dat België de grootste “fiscale wig” heeft voor lage lonen in de Europese Unie. Dat betekent dat het verschil tussen de loonkosten van de werkgever en het uiteindelijke nettoloon van de arbeidskracht in ons land het grootste is. Het Europese gemiddelde is zo’n 40 procent, terwijl België afklokt op 50 procent. Dat is te hoog, vindt de EU.

Het standpunt van de Europese Commissie is dat België extra inspanningen moet doen om de lasten op arbeid te verminderen, met name voor lage inkomens. Om voor zo’n verschuiving te betalen, stelt de EU de volgende maatregelen voor:

  • de verlaagde btw-tarieven schrappen,
  • hogere belastingen heffen op vervuilende dieselwagens,
  • de belastingaftrek voor bedrijfswagens afschaffen,
  • en een de vaste belastingen op vastgoed verhogen.

Hogere belasting op vastgoed?

Ook de Belgische regeringspartijen willen iets doen aan de hoge loonlasten. Toch wijst minister Johan Van Overtveldt (N-VA) erop dat het rapport van de Europese Commissie geen rekening houdt met het regeringsakkoord over de taxshift, bereikt in juli van dit jaar. Volgens Van Overtveldt zorgt “die grote taxshift van 8 miljard immers voor een verschuiving van lasten, zodat arbeid minder zwaar wordt getroffen.”

Enkele van de maatregelen die de Europese Commissie voorstelde, komen ook echt aan bod in de taxshift van de regering-Michel, zoals een hogere belasting op diesel. Van een nieuwe of hogere belasting op vastgoed is echter geen sprake. Tegenstanders van het centrumrechtse beleid spreken zelfs van een ‘taboe’ op hogere vastgoedbelastingen.

Lexicon