Marktplein van Nieuwpoort, met belfort en hal, stadhuis en Onze-Lievevrouwekerk. Picture by LimoWreck.

Nieuwpoort

Geschreven door Geert Degrande op 9 oktober 2017

Focus op vernieuwing en eigen karakter

Nieuwpoort-Bad profileert zich een jonge en dynamische kustplaats die in de zomer jonge families aantrekt die op zoek zijn naar een actieve strandvakantie. De terrassen en restaurants zorgen  er voor heel wat dynamiek. Maar Nieuwpoort afdoen als louter een badplaats zou de stad onrecht aandoen. 

Ook in de wintermaanden is er immers heel wat dynamiek. Niet in het minst dankzij de inspanningen van het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad, waar nogal wat bezienswaardigheden te zien zijn, steeds meer één geheel vormen. Nieuwpoort is met zijn reuzen, zijn jachthaven, zijn mix van traditie en vernieuwing en zijn functie als verbindingsplaats tussen de zee en de Polders een locatie met bijzonder veel vastgoedtroeven. 

Een rijke geschiedenis maar nog altijd veel rust 

Nieuwpoort is ontstaan uit de naam Isera Portus en de eerste naam voor Nieuwpoort dook al in 1150 in de geschriften op. In de 19de eeuw kwam er een spoorwegverbinding tussen Brussel en Nieuwpoort-Bad, waardoor Nieuwpoort eigenlijk aan de bakermat stond van het toen nieuwe kusttoerisme.  

Na de tweede wereldoorlog breidde het kusttoerisme nog uit, evenwel nog altijd met groot respect voor de natuur. Ook vandaag nog is van de totale oppervlakte van Nieuwpoort zo’n 70% onbebouwd. Vandaar dat het er ook nu nog altijd rustig wonen is. En dat wordt door heel wat kandidaat-kopers van vastgoed ten zeerste op prijs gesteld.  Ondertussen doet het stadsbestuur grote inspanningen om in Nieuwpoort-Stad aan vernieuwing te werken, om Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad beter met elkaar te verbinden en om in Nieuwpoort-Bad jonge en talentvolle architecten de kans te bieden originele, herkenbare en kwalitatief hoogstaande projecten uit te werken. 

Marktplein van Nieuwpoort, met belfort en hal, stadhuis en Onze-Lievevrouwekerk. Picture by LimoWreck.

Forse vernieuwing 

In het centrum van Nieuwpoort-Stad zijn begin september de riolerings- en wegenwerken gestart. Die zullen in vijf fases worden uitgevoerd en de Marktstaat, de Oostendestraat en het kruispunt met de Langestraat een grondige opfrisbeurt geven. Begin april volgend jaar wordt dan gewerkt in de Potterstraat en de eindfase is het werk aan het Marktplein. Tegen de zomer van volgend jaar moet alles gebruiksklaar zijn, waarna er nog wat tijd over blijft voor de volledige afwerking. Zowel de voetpaden als de rijweg worden aangepakt er komen heel wat groene, verlichte zones. De handelaars zullen gedurende de werkzaamheden wat moeilijker bereikbaar zijn, maar ze beseffen dat die vernieuwing op termijn ook voor hen heel heilzaam kan zijn en ze sloegen de handen in elkaar om de positieve actie Stadskern under construction op te zetten, waarmee de klanten waardebonnen kunnen winnen.

Overigens is dat nog maar de voorbode van nog meer vernieuwing, want in het centrum van Nieuwpoort komt er ook een gloednieuw stadhuis. De stad streeft er immers op alle vlakken naar een modern stadsbedrijf te zijn en wil daarom een centraal gebouw waarin de medewerkers voldoende ruimte hebben om te werken en waarnaar de inwoners en bezoekers gemakkelijk hun weg vinden. Het nieuwe stadhuis zal neergepoot worden op de plaats waar nu nog het vroegere warenhuis Het Klein Gewin staat. 

Vernieuwing en traditie  

De vernieuwingsdrang illustreert hoezeer Nieuwpoort wil inzetten op leefkwaliteit. Maar dat betekent niet dat de tradities en troeven die de stad de afgelopen decennia op de kaart hebben gezet zomaar onder de mat worden geschoven. Eén ervan is de driejaarlijkse reuzenstoet, die in 2019 opnieuw een massa volk op de been zal brengen om te kijken naar de meer dan 100 reuzen die de straten van de stad zullen doorkruisen.  

Nieuwpoort staat bekend als reuzenstad en beschikt met Jan Turpin II, een reus die iets meer dan vijftig jaar geleden is gebouwd, over de grootste gedragen reus van Europa. De reus dankt zijn naam aan de man die burgemeester was van Nieuwpoort in de vijftiende eeuw en toen aan de vrouwen van de stad ging vragen om met de afgematte mannen mee te strijden voor de vrijwaring van de stad. Dat gebeurde op een dergelijke doeltreffende manier dat Nieuwpoort de eerste stad ter wereld was die al in 1489 het jaar van de vrouw vierde. 

Een beetje in tegenstelling tot wat over het algemeen voor West-Vlaanderen geldt, is Nieuwpoort nooit te bescheiden geweest om zijn ambities uit te spreken. Nieuwpoort beschikt met de Eurojachthaven dan ook over de grootste jachthaven van Noord-Europa. Drie jachtclubs beheren er zowat 2000 ligplaatsen. 

Interessante nieuwbouwprojecten

De dynamiek vertaalt zich in een hele resem nieuwbouwprojecten die we binnen dit bestek onmogelijk allemaal kunnen bespreken. We verwijzen wel naar Residentie Lectus III van Portus Vastgoed, een exclusief nieuwbouwproject in de belangrijkste winkel- en wandelstraat van Nieuwpoort-Bad. Met zijn moderne en hedendaagse architectuur biedt dit project een aantal appartementen met veel luxe, comfort en ruime terrassen. Groep Caenen biedt met Residentie Neptunus dan weer een een kleinschalig gebouw naars de Kaai van Nieuwpoort et diverse appartementen die zijn afgewerkt met kwalitatieve materialen. 

Lexicon