Oostduinkerke

Oostduinkerke

Geschreven door Geert Degrande op 28 augustus 2020

Familiaal en groen

Oostduinkerke gaat prat op zijn garnaalvissers te paard, de natuurgebieden op zijn grondgebied en zijn familiale karakter. De Oostduinkerkejongste jaren is ook veel ingezet op beleving. Vandaar dat de gemeente een forse aantrekkingskracht blijft uitoefenen op vaste bewoners, tweede verblijvers en vakantiegangers. Een viertal wijken doen het op vastgoedvlak bijzonder goed en geven eigenlijk ook aan dat Oostduinkerke, en bij uitbreiding de hele Belgische kust, zich eigenlijk uitstekend leent om te kijken hoe stedelijk bouwen, wonen en vastgoed er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Vier wijken

Oostduinkerke kan eigenlijk worden opgedeeld in vier wijken die op vastgoedvlak bijzonder goed scoren. Het gaat om Duinpark, dat start vanaf het einde van de zeedijk, en door de stijl van de appartementen ook bekend staat als klein Knokke, Sint-André, palend aan duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke, Groenendijk, palend aan Nieuwpoort en Witte Burg, een exclusieve villawijk in de duinen tussen Oostduinkerke-Dorp en Oostduinkerke-Bad. Uiteraard ook met verschillende prijzen. Oostduinkerke is duidelijk één van de kustgemeentes die inzette op het aangeven van de rijke mogelijkheden van de kust. Met andere woorden: op het duidelijk maken aan kandidaat-bewoners dat het vastgoedaanbod ruimer is dan het klassieke appartement.

De Belgische kust als piloot voor stedelijke verandering ?

En dat kan in de toekomst wel eens erg belangrijk blijken, want terwijl bouwen en wonen en vastgoed in het algemeen lange tijd ingebed leken in een spoor van zekerheden die door de jaren heen nauwelijks veranderen, zien we daar nu toch stilaan verandering in komen. Met name de steden – en naar internationale normen is de hele Belgische kustlijn eigenlijk één stad - worden steeds meer gezien als de plaatsen waar de grootste uitdagingen voor de mensheid, van klimaatverandering tot migratie en ongelijkheid, de meeste mensen treffen. Ze zijn ook de plaatsen waar ambitieuze leiders op diverse plaatsen in de wereld opstaan  om creatief te denken en voor grote vernieuwing te zorgen.

Hier liggen dus kansen voor gemeentes als Oostduinkerke om hun innovatiekracht nog meer in de verf te zetten, zoals bijvoorbeeld enkele weken geleden de Nederlandse gemeente Arnhem deed. Die bereidt zich terdege voor op extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. De bestuurlijke verantwoordelijken van de stad stelden begin augustus een klimaatadaptiestrategie voor. Opvallend daarin is dat de gemeente schaduwroutes en koelteplekken wil aanleggen, veel bomen wil planten en tien procent van het asfalt en steen in de openbare ruimtes wil vervangen door groene plekken.

Op deze manier valt regenwater regelrecht de grond in en kan overstroming van riolen worden voorkomen. Uit interviews die de Amerikaanse nieuwsbrief Bloomberg Cities naar aanleiding van zijn honderdste nummer deed met vooraanstaande stedelijke denkers, burgemeesters, vernieuwers, onderzoekers en futuristen  bleek dat dit een goede aanzet is. Maar ook dat gemeentes nog veel meer kunnen doen om er via een gevarieerd vastgoedaanbod ook voor te zorgen dat er in stedelijke gebieden veel minder specifieke wijken komen die een onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen.

Want de ghettovorming die nu nog altijd kenmerkend is voor veel steden, is op nogal wat vlakken nefast. In die nieuwsbrief verklaarden enkele visionairs alvast dat ze steden willen zien die hun inwoners op gelijke en rechtvaardige wijze bedienen. Dat vereist  een grondige herstructurering en herbezinning. Maar de gemeentes van de Belgische kust zouden bij uitstek geschikt zijn om één en ander uit te testen.

En een gemeente als Oostduinkerke die op vastgoedvlak al blijk heeft gegeven van de nodige innovatiekracht zou dat zeker kunnen. Onder meer door in te zetten op ecogebouwen die de koolstofvoetafdruk van de bouwsector flink kunnen terugdringen. In afwachting dat dergelijk toekomstdenken meer aandacht krijgt, kunnen kandidaat-kopers in Oostduinkerke nog altijd ruimschoots hun gading vinden in een breed aanbod Zo biedt Immo Plaza ruime en luxueuze nieuwbouwappartementen aan op topliggingen, die volledig naar eigen smaak en stijl kunnen worden ingericht en dus ideaal zijn voor investeerders, tweede verblijvers en vaste bewoners. Ze krijgen er het thuisgevoel dat door de verdere vernieuwing straks misschien nog een extra dimensie krijgt.