Zeebrugge, containerkranen. Picture by Marc Ryckaert.

Oostkust blijft tot de verbeelding spreken

Geschreven door Geert Degrande op 16 juli 2017

Aan de kust is er sprake van een nieuwe zomer. Niet alleen letterlijk, omdat het stralende weer zomerweer in juni al heel veel mensen naar de Belgische badplaatsen bracht, maar ook op de vastgoedmarkt. De cijfers zijn veelzeggend, want volgens de notarissen is het aantal transacties in 2016 aan de kust met 19% toegenomen, meer dan dubbel zoveel als de toename met 8,2% voor de totale Belgische vastgoedmarkt. 

De kust blijft het over het algemeen dus goed doen en het is opvallend dat steeds meer kopers het vastgoed er ook kopen als vaste verblijfplaats. Ook de oostkust - met name Blankenberge en vooral Knokke en Zeebrugge, die we dit keer extra in de kijker zetten -  presteert erg goed. Alex Dewulf (Alex Dewulf), Thibault Buyse (Flanders Properties), Mieke van Kerkhove (Immo Porthouse) en Mathias Destorme (Immo Destorme) bevestigen tegenover Logic-Immo dat ze het bijzonder druk hebben.

Verschillende positieve factoren

Vorig jaar is de gemiddelde prijs van appartementen aan de kust –zowel de nieuwbouwappartementen als de bestaande - met 0,9% gestegen en die van de flats op de zeedijk zelfs met 7,3%.  De vraag blijft groot en het is duidelijk dat de wat moeilijke jaren, na de financiële en economische crisis achter de rug zijn.  Verschillende factoren zorgen voor behoorlijk wat animo in de vastgoedsector aan de kust. In de eerste plaats is er natuurlijk de nog altijd erg lage rente die mensen met centen naar een alternatief doet zoeken voor vastrentende beleggingen die zo goed als niets opbrengen en voor de beurs die toch de nodige risico’s inhoudt. 

Er mag dan sprake zijn aan een aantrekkende economie, die ook gepaard gaat met een stijgende rentetrend, het blijft een feit dat de rendementen op vastgoed hoger liggen. Er wordt dan ook nogal wat vastgoed gekocht als investering. Maar er zijn ook andere elementen die mee het succes van de kust helpen verklaren. “We zien bijvoorbeeld dat de oudere mensen van vandaag veel minder honkvast zijn dan vroeger en minder drempelvrees hebben om hun woning in het binnenland te verlaten”, zegt Thibault Buyse. “Steeds vaker nemen ze bewust de beslissing om na hun pensioen aan de kust te komen wonen. Ze kopen dan in eerste instantie een appartement als tweede verblijf, maar dat is wel als voorbereiding op een definitieve verhuis. En ze rekenen natuurlijk ook op een waardestijging van hun pandAls je zie hoe sterk de prijzen de voorbij decennia in Knokke gestegen zijn, kan je ze natuurlijk geen ongelijk geven.

Aan de kust is het wel nog veilig

Volgens specialisten speelt ook het internationale klimaat, en meer bepaald de angst voor terreur ook een rol bij de toenemende belangstelling voor vastgoed aan de kust. In Trends liet Bart Van Opstal, de woordvoerder van notaris.be bijvoorbeeld optekenen dat er bij heel wat mensen angst is om nog vakantiebestemmingen zoals Turkije en Egypte aan te doen. Dat eind juni zelfs op Mallorca een Marokkaanse jihadist werd opgepakt, die van plan was om net als eerder op de London Bridge gebeurde, lukraak toeristen neer te steken, is ook niet van aard om mensen nog met een veilig gevoel op vakantie te laten vertrekken. Het mag dan zo zijn dat slachtoffers van terreur gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn, het zou toch al heel raar moeten lopen als die terreur ook aan onze leuke Belgische kust zou toeslaan. Mensen kiezen daarom steeds vaker bewust voor de veiligheid van de eigen Belgische kust.

Temeer omdat het argument dat het in ons land vaak slecht weer is, steeds minder vaak hout snijdt. Juni 2017 was zelfs de warmste maand ooit met in totaal acht zomerse dagen met temperaturen van meer dan 25 graden en twee tropische dagen van meer dan dertig graden. De combinatie van het veilige gevoel en van het goede weer zorgt ervoor dat steeds meer mensen weer zeggen: “zoals het klokje aan de Belgische kust tikt, tikt het nergens.” Vandaar dat tal van nieuwbouwprojecten op enorm veel succes kunnen rekenen. En dat geldt ook voor de Oostkust. In Blankenberge bijvoorbeeld is de zeedijk zelfs minder populair geworden als locatie dan de jachthaven.

Zeebrugge, containerkranen. Picture by Marc Ryckaert.

Steeds meer vaste verblijvers

De aantrekkingskracht van de badplaatsen is de jongste tijd nog toegenomen. Zelfs in die mate dat steeds meer mensen ervoor opteren vast aan de kust te gaan wonen. “Het is alleszins bij ons een opvallende trend”, weet Matthias Destorme van Immo Destorme uit Zeebrugge. “Ook in ons kantoor stellen we vast dat er nog meer animo is dan vorig jaar. En het is heel opvallend dat we voor het eerst meer appartementen hebben verkocht als vaste verblijfplaats dan als tweede verblijf.  

De eerste reden daarvoor is volgens hem gerelateerd aan werkomstandigheden. “Er is steeds meer werkgelegenheid in de haven van Zeebrugge. Dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen zich hier willen vestigen. Maar je mag zeker ook niet vergeten dat we stilaan op een andere manier werken. De combinatie van de grote mobiliteitsproblematiek én de technologische vooruitgang zorgt ervoor dat mensen steeds vaker thuis werken. Soms is dat één dag in de week, maar steeds vaker ook al twee of drie. Als je dat dan kan doen in een kustgemeente, is er eigenlijk altijd een beetje een vakantiegevoel en dat is leuk meegenomen.” Ook Alex Dewulf  ziet in Knokke dezelfde trend. “Mensen die niet meer elke dag naar kantoor moeten, kunnen als ze in Knokke wonen, hun werk doen en tegelijk het gevoel hebben dat ze met vakantie zijn.” 

Daarnaast is er voor Zeebrugge, zij het in mindere mate, volgens Matthias Destorme nog een andere oorzaak dat mensen steeds vaker voor een vast verblijf  kiezen. “Je kan natuurlijk niet naast het feit kijken dat in Zeebrugge veel transmigranten passeren. Hoewel we daar geen schrik voor moet hebben, bestaat toch ergens een beetje de onterechte perceptie dat het gevaarlijk is om in die omstandigheden een huis of een appartement tijdens de week leeg te laten staan. Ik denk dat dit bij sommige kopers ook een beetje een argument is om te opteren voor een pand als vaste verblijfplaats.”

Nieuwbouw spreekt steeds meer aan dan bestaande appartementen

Onze gesprekspartners zijn het er ook over eens dat vooral de nieuwbouwappartementen floreren. “De strengere eisen rond energie en elektriciteit en het feit dat aan sommige oudere appartementen toch behoorlijk wat werk is om ze te doen beantwoorden aan de moderne comforteisen van vandaag zorgen ervoor dat er tegenwoordig sprake is van een uitgesproken voorkeur voor nieuwbouwappartementen”, verwoordt Matthias Destorme de mening van zijn collega’s. 

Mieke Van Kerkhove sluit zich daarbij aan. “De aankoop van vastgoed is op zich al een complex gegeven waarbij de makelaar een belangrijke rol speelt. Maar net zoals de mensen op optimale manier willen bijgestaan worden bij alles wat bij een aankoop om het hoekje komt kijken, willen ze ook zo min mogelijk geconfronteerd worden met de kosten die bij de aankoop van een ouder appartement eigenlijk onvermijdelijk zijn. Ze betalen dan liever meer voor een nieuwbouwappartement dan geconfronteerd te worden met noodzakelijke investeringen om bijvoorbeeld te zorgen voor een nieuwe lift of een nieuwe verwarmingsinstallatie of om eventuele problemen rond betonrot aan te pakken.”

Knokke: rustige vastheid in een stad die zich opmaakt voor een drukke zomer 

Ook op de vastgoedmarkt in Knokke is er heel wat beweging. “Het is nog niet helemaal zoals in de topjaren van voor de crisis”, zegt Alex Dewulf, “maar er is toch sprake van heel wat activiteit.” Volgens de Notarisbarometer zouden de prijzen van de appartementen in Knokke vorig jaar gemiddeld met 1,9% gedaald zijn, al steeg volgens dezelfde barometer de prijs van de appartementen op de zeedijk dan weer met 9,4% tot gemiddeld 700.000 euro. “Die evoluties getuigen volgens mij van de rustige vastheid die de Knokse vastgoedmarkt kenmerkt”, zegt Alex Dewulf nog. “Als de markt over het algemeen goed draait, dan is het hier misschien net iets minder, maar het omgekeerde geldt zeker ook: in slechtere tijden gaat het in Knokke minder slecht omdat er veel minder verkoopdruk is. Mensen die vastgoed hebben in Knokke, kunnen het zich meestal wel veroorloven om rustig te wachten op betere tijden en als er minder verkoopdruk is dalen de prijzen ook minder. Overigens is het erg moeilijk om in onze gemeente van gemiddelde prijzen te spreken, omdat  de verschillen tussen de minimum- en de maximumprijzen heel groot zijn.”  

Voor projecten met een zeer hoge afwerkingsgraad die niet moeten onderdoen voor wat op de internationale markt bijvoorbeeld in Florida en Dubai gebeurt en die op toplocaties zijn gelegen, worden uiteraard zeer hoge prijzen betaald. Maar net zo goed rijzenin Knokke projecten op met meer democratische prijzen. Zo wil de Antwerpse residentiële stadsontwikkelaar Brody Groep binnen twee jaar aan het Gemeenteplein 22 appartementen neerzetten met voor Knokke schappelijke prijzen van 245.000 tot 440.000 euro. 

Ondertussen kan wie in Knokke woont zich alweer opmaken voor een zomer vol activiteit. De gemeente werkte in de laatste week van juni van de Lemonnierlaan tot de Duinbergenlaan nog de stoepranden af, werkte nog enkele wegen af en verving de riooldeksels. “Zoals elke zomer staat  weer van alles te gebeuren in Knokke”, zegt Alex Dewulf.  “De vaste verblijvers, de tweede verblijvers en de toeristen krijgen een brede waaier aan mogelijkheden om zich te ontspannen en om volop te genieten van alles wat Knokke te bieden heeft. Zo is ter hoogte van het Casino is een themapark op het strand ingericht om de 50e verjaardag van het overlijden van de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte te herdenken.  In het Casino zelf is er een licht- en muziekshow in de bekende Magrittezaal met zijn 300 m² fresco ‘Het betoverde rijk’.”  

Voorts is ook de Tropische Vlindertuin een blikvanger en daarnaast blijft Knokke de plaats om culinair te genieten, zoals in het nieuwe Italiaanse restaurant Gellius van de Michelinchef Allesandro Breda in de buurt van het station en om daarna te genieten van het Knokse uitgaansleven. Op sportief vlak is de Knokke Hippique , dat nog loopt tot 23 juli op drie jaar uitgegroeid tot het hoogtepunt van de zomer. Gedurende drie weekends verzamelt het kruim van de Belgische en internationale paardensport op de terreinen waar de tweede golf moet komen, aan de 6 Bochten tussen de Duinenwatersite en het nieuwe ziekenhuis. Het eerste weekend is er een vijfsterrenjumping en daarna het Knokke Hippique Summer Circuit. En ook de tennisliefhebbers komen aan hun trekken dankzij de Knokke-Zoute Ladies Open en de Rising stars Tennis Tour waarin jonge talenten het tegen elkaar opnemen op een speciaal aangelegde tijdelijke court tussen la Réserve en het Casino.

Onze gesprekspartners zijn het er in ieder geval over eens dat de sterren gunstig blijven staan voor een verder herstel van de vastgoedmarkt aan de kust. Zelfs als de rente wat zou stijgen, blijven de andere troeven van onze badplaatsen onverminderd van kracht. 

Lexicon