Op bezoek bij de notaris - Column

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 januari 2013

Column van Jessie

Nu de verkoopsovereenkomst ondertekend was en de hypothecaire lening vastlag, moest er nog één ding gebeuren vooraleer we ons officieel eigenaar konden noemen van een appartement: naar de notaris gaan. Bij de notaris wordt immers de formele verkoopsakte verleden en krijg je rechtszekerheid.

Een notaris kiezen

Bij de verkoop van vastgoed stelt de verkoper meestal een notaris voor en kan je als koper via deze notaris handelen. De bank raadde ons echter aan om een notaris te kiezen die we zelf vertrouwden en waar we ons goed bij voelden. Het leek ons inderdaad ook beter om toch een eigen notaris te kiezen die voor onze belangen opkwam, alleen hadden mijn vriend en ik nog nooit beroep gedaan op een notaris, dus hadden we eigenlijk geen notaris waarbij we ons goed voelden. Daarom kozen we ervoor om samen te werken met de notaris waarmee onze bankier altijd zaken deed.

De verkoopsakte ondertekenen

Toen het eindelijk gelukt was om een datum te prikken waarop zowel wij, de notaris als de bankier beschikbaar waren, kon de verkoopsakte bij de notaris ondertekend worden. De notaris las deze akte van het begin tot het einde samen met ons door om zich ervan te verzekeren dat we met alles akkoord waren wat in de verkoopsakte genoteerd stond. Elke pagina van de verkoopsakte moest dan ook ondertekend worden. Daarna werd ook de overeenkomst met betrekking tot de hypothecaire lening volledig overlopen en ondertekend.

 

Er werd ons tevens een papier overhandigd met de notariskosten en de aktekosten van hypothecaire lening, die door de bank betaald moesten worden.

Naar de notaris van de verkoper

Omdat we ervoor gekozen hadden om te werken met een eigen notaris, moesten we tevens een afspraak maken met de notaris van de verkoper, zodat ook de verkoper de verkoopsakte kon ondertekenen.

 

Nadien werd er ons nog heel wat documenten overhandigd. Zo kregen we het bodemattest in handen, samen met het stedenbouwkundig uitreksel. In dit document staat onder meer vermeld of het gebouw een stedenbouwkundige vergunning heeft, of er sprake is van een bouwovertreding, enz. Daarnaast kregen we ook de Statuten van het Gebouw, waarin onder andere opgenomen is wie wat bijdraagt voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

 

Tenslotte waarschuwde men ons voor het Postinterventiedossier. Dit is een zeer belangrijk document waarin de volledige levensduur van het gebouw beschreven staat en dient overhandigd te worden bij een eventuele nieuwe eigenaar. Wilden we ons appartement in de toekomst verkopen, kon dat dus niet zonder dit Postinverventiedossier. Aangezien de bouw van ons appartement nog volop aan de gang was, werd dit Postinverventiedossier pas overhandigd bij de oplevering, en daar lag volgens de notaris het gevaar: als je de sleutel van het appartement aanneemt zonder dat je het Postinverventiedossier in handen hebt, kan je daar heel wat last mee krijgen. Dus werd dat in ons geheugen geprent: geen postinterventiedossier, geen sleutel aannemen. Ok, en nu maar hopen dat ons appartement snel klaar is!

 

Lexicon