Overheidsbeleid maakt koopwoningen duur

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 maart 2014

De oplossing? Meer investeren in huurwoningen

“Huren is weggesmeten geld”, is één van de meest gehoorde redenen om een koopwoning te kiezen in plaats van een huurwoning. Daarnaast maakt de woonbonus huiseigendom aantrekkelijk. Toch vindt woonsocioloog Pascal De Decker dat jongeren beter wachten met het kopen van een eigen woning totdat hun loopbaan en leven een duidelijke vorm aanneemt. Helaas is huren voor velen geen optie: er is een tekort aan huurwoningen en conflicten in de huursector zijn geen uitzondering. Volgens De Decker is het daarom noodzakelijk dat het overheidsbeleid van koers wijzigt en inzet op investeringen in de huurmarkt.  

 

Snel kopen is de trend

De meeste jongeren willen liefst rond hun vijfentwintigste een eigen huis. Volgens woonsocioloog Pascal De Decker zouden jongeren er echter beter aan doen om te wachten met het kopen van een eigen huis. Wie vroeg eigendom koopt, zet zich immers financieel op één plek vast, terwijl er op dat moment nog veel kan veranderen in je leven en loopbaan. Je moet flexibel kunnen zijn, terwijl de eigendomssamenleving net zeer statisch is.

 

Het beste scenario is volgens De Decker een huis kopen op je vijfenveertigste. Op die leeftijd kan je nog twintig jaar afbetalen en heb je een eigen woning tegen je pensioen.

Woonbonus doet vastgoedprijzen stijgen

De reden waarom jongeren meer interesse hebben in het kopen van huizen is de aantrekkelijke woonbonus, waarmee de overheid huiseigendom stimuleert.

 

Toch is dat volgens De Decker geen effectieve maatregel. De stelling dat kopers via de overheidssubsidies minder moeten betalen voor eigendom klopt immers niet. De woningmarkt is vandaag namelijk weinig elastisch en er worden geen huizen in sneltempo bijgebouwd zodra de vraag stijgt. Door in deze traag reagerende markt meer geld te pompen, blijven de vastgoedprijzen stijgen. De overheid maakt huizen dus niet betaalbaarder, maar duurder.

Huurwoningen geen goed alternatief

De huizen zijn dus te duur, maar toch blijven we massaal woningen kopen. Dat komt omdat de huurmarkt geen interessant alternatief biedt. De polarisatie in de huurmarkt is namelijk te groot. Enerzijds zijn er verkrotte huurwoningen en anderzijds de zeer dure huurwoningen. Mensen met lagere en middelhoge inkomens blijven op de huurmarkt dus in de kou staan.

 

Daarnaast is er veel onzekerheid voor wie zich definitief in de huurmarkt wil vestigen, want een huurcontract loopt in België in het beste geval voor negen jaar. Wie huurt of verhuurt komt bovendien mogelijk in een conflictueuze situatie terecht met geschillen over de kosten, kwaliteit en onderhoud.

 

Ten slotte is er nog de lage interestvoet en het wordt haast logisch om een eigen huis af te betalen. Maar elke gekochte woning betekent minder betaalbare huurwoningen op de markt.

De overheid moet investeren in huurwoningen

Vandaag wordt er nauwelijks in de huurmarkt geïnvesteerd. Rechtstreeks huursubsidies zouden echter geen oplossing bieden. Het zou beter zijn om te investeren in bemiddelende verhuurkantoren die het mogelijke conflict tussen huurder en verhuurder opheffen.

 

Daarnaast is een uitbreiding van het aanbod in de sociale huursector nodig. Vandaag zijn er ellenlange wachtlijsten, waardoor private huurders vaak de rol van sociaal verhuurkantoor op zich nemen. Bovendien komen er niet genoeg sociale huurwoningen bij en wordt het tekort elk jaar groter.

 

Lexicon