Westende, picture by Marc Ryckaert.

Speelt kust meer en meer voortrekkersrol in “het nieuwe wonen” ?

Geschreven door Geert Degrande op 8 augustus 2017

De moeilijke jaren voor het vastgoed aan de Belgische kust lijken achter de rug. Die vaststelling verleidde het zakenweekblad Trends enkele weken geleden bij een special over de immobiliënsector in het uiterste westen van het land tot de titel “De kust is veilig”. Eén en ander heeft met verschillende factoren te maken en zorgt er ook voor dat de kust mee een rol kan spelen in wat we als “het nieuwe wonen” kunnen bestempelen: de nood om in een maatschappij die tegen een razendsnel tempo aan het veranderen is, ook over wonen anders te gaan nadenken. Pieter-Jan Cleeren van het kantoor Immo Angelo uit Oostduinkerke en vastgoedmakelaar Sandor Toth uit Westende laten voor Logic Immo hun licht schijnen over de recentste ontwikkelingen. 

Onweerstaanbare aantrekkingskracht

“Als het mooi weer is, kan je toch nergens beter vakantie vieren dan in eigen land aan zee”. Het is een uitspraak die elke zomer weer terugkomt. Want de zon en de zeebries, de strandwandelingen, het geluid van de ruisende golven, het turen naar de schepen op de wijde wateren, het slenteren op de dijk en het zoeken naar de lekkerste garnaalkroketjes of zeepannetjes blijven stuk voor stuk bijzonder aangename ervaringen. Om nog te zwijgen van het genot om op een terras met een koel wijntje in de hand de zon te zien wegzakken in de zee. In een tijd waarin iedereen op zoek lijkt naar maximale beleving en waarin men het constant heeft over “experiences” om de consumenten nog te overtuigen om uit hun luie zetel te komen, heeft de kust troeven die nergens anders te vinden zijn.

De kust is de enige plek in België die als het ware geen einde heeft. En mensen zijn duidelijk op zoek naar dergelijke plekken, zonder bomen aan de horizon, omdat ze een bepaald gevoel creëren van ongekende mogelijkheden en ultieme vrijheid in een wereld waarin voor de rest alles al vast lijkt te liggen. Dat was een eeuw geleden al zo, maar die zoektocht is ook opnieuw belangrijk bij een jongere generatie. “Meer en meer mensen lijken die enorme voordelen van de kust te herontdekken”, zegt Pieter-Jan Cleeren. “Na enkele moeilijkere jaren is er voor het vastgoed aan de kust sprake van een stabiele markt. Vastgoed als tweede verblijf blijft gegeerd, en trekt omwille van de nog altijd lage rente ook een pak investeerders aan, maar we merken tegelijk ook dat steeds meer kopers uitkijken naar appartementen die ze misschien in eerste instantie als tweede verblijf gebruiken, maar waar ze eigenlijk het hele jaar door ook tijdens de week gebruik van maken en dat duidelijk bedoeld is om uiteindelijk de vaste verblijfplaats te worden.” 

Correcte prijzen 

Dat kan mee helpen verklaren waarom vooral de nieuwbouwappartementen erg in trek zijn en waarom sommige nieuwbouwprojecten zelfs op plan al goed verkopen. Toch ziet Pieter-Jan Cleeren ook nog altijd een grote belangstelling voor bestaand vastgoed. “Op voorwaarde natuurlijk”, zo voegt hij er dadelijk aan toe, “dat de gehanteerde prijzen correct zijn. De tijd van als het ware blind iets kopen aan de kust omdat het toch altijd in waarde stijgt, ligt achter de rug. Maar met een correcte prijs, die rekening houdt met de vernieuwingswerken die eventueel moeten worden uitgevoerd, blijft ook bestaand vastgoed kopers aantrekken.” 

Het nieuwe werken….  

Naast de traditionele elementen die voor een blijvende aantrekkingskracht zorgen en het feit dat iedereen beseft dat bij het hanteren van correcte prijzen die aantrekkingskracht nog altijd een krachtig argument is, spelen nog meer elementen een rol in wat we toch wel een revival van het kustvastgoed mogen noemen. Eén ervan heeft ontegensprekelijk te maken met het gevoel van grotere veiligheid dan op veel andere plaatste in de wereld.

Hoe je het immers ook draait of keert, de terreuraanslagen van IS, hebben bij de consumenten voor een grotere terughoudendheid gezorgd bij het nadenken over een vakantiebestemming en bij uitbreiding ook bij het nadenken over een plaats om te wonen. Daarnaast speelt ook het algemene economische klimaat een belangrijke rol. Omdat het er ondanks de wereldwijd wat betere macro-economische gang van zaken niet dadelijk naar uitziet dat we ons aan sterke rentestijgingen mogen verwachten – hoewel er sprake is van een grotere krapte op de arbeidsmarkt, is de inflatie bijvoorbeeld nog niet echt aan het stijgen – blijft vastgoed voor mensen met centen een waardig alternatief. En dan is een investering in vastgoed aan de kust zowat het eerste waaraan wordt gedacht.

Een derde niet onbelangrijke factor die de hernieuwde belangstelling voor immobiliën aan de kust helpt ondersteunen is het nieuwe werken. Terwijl vroeger de uittocht naar de kust begon op vrijdagavond en de terugtocht naar het binnenland op zondagavond, kan dat nu meer gespreid, omdat steeds meer mensen de kans krijgen om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Met andere woorden: het appartement aan de kust kan ook meer en vaker als thuiskantoor fungeren. En in dat geval kunnen de zeebries en het vakantiegevoel dat ermee gepaard gaat, misschien wel de productiviteit en de creativiteit verhogen. Alleen al het ruiken van de zee brengt mensen immers in een bepaalde mood die nergens anders te vinden is.

Westende, picture by Marc Ryckaert.

…en het nieuwe wonen 

Door de vernieuwde belangstelling voor wonen aan de kust, staan in zowat elke kustgemeente tal van nieuwbouwprojecten op stapel. En die kunnen rekenen op een zeer grote belangstelling.

Onder meer ook”, zegt Sandor Toth, “omdat ze voor elk wat wils bieden. Zo spelen enkele projecten met luxe in het kwadraat in op de behoeften van de “rich and famous”. Tegelijk stel ik met genoegen vast  dat in andere projecten, wordt tegemoetgekomen aan wat ik de eisen van “het nieuwe wonen” zou willen noemen. Die eisen zijn ook verwoord geweest door de Vlaamse bouwmeester die erop wees dat het nodig is dat we compacter gaan bouwen met meer groene ruimtes. Mensen beginnen meer en meer in te zien dat ze geen behoefte hebben aan een grote tuin voor zichzelf, als er ook voldoende groene gemeenschappelijke ruimte is en dat de centen die ze kunnen besparen door kleiner te gaan wonen, ook kunnen dienen om op een prettige manier van het leven te genieten. Steden nemen op dat vlak stilaan het voortouw, maar er is nog veel werk aan de winkel. Onder meer ook voor de overheid die kleiner en groener wonen naar mijn gevoel nog nadrukkelijker zou moeten promoten. Op dat vlak stel ik vast dat ook aan de kust toch met diverse projecten wordt meegegaan met die nieuwe tendens en dat is een ontwikkeling die ik ten volle toejuich. Mensen hebben in mijn ogen echt geen nood meer aan appartementen van120 of 140 vierkante meter. Kleiner wonen is de toekomst, maar wel op locaties waarover is nagedacht. Als we werk, wonen en voorzieningen dichter bij elkaar kunnen brengen, is het ook mogelijk om de almaar groter wordende verkeerscongestie voor een stuk in te dijken. Op de weg naar dat “nieuwe wonen” kunnen ook vastgoedprojecten aan de kust volgens mij een belangrijke voorbeeldrol spelen. In Oostende bijvoorbeeld is de nabijheid van de zee een enorme troef, maar tegelijk is het ook een echte stad, die bruist en waarin verschillende bevolkingsgroepen samenleven zoals dat in de eenentwintigste eeuw hoort. De stad heeft niet altijd een positief imago, maar mensen die de moeite nemen om die stad nu echt te ontdekken, zijn altijd weer positief verrast.”   

In de toekomst ook co-living aan de kust?

Ondertussen zien we op steeds meer plaatsen in de wereld het nieuwe fenomeen van co-living opduiken. Aan de kust is dat nog niet het geval, maar onder andere de projecten van een ontwikkelaar als Matexi gaan toch in die richting. Waarover gaat het? Om een trend die helemaal past in die van de deeleconomie. Als we in toenemende mate auto’s, gereedschap en werkplekken delen, waarom zouden we dan geen huizen kunnen delen?  Zo luidt de redenering.

Een bedrijf dat daar volop mee bezig is, is de in 2015 opgerichte Amerikaanse startup Common, die al dergelijke huizen heeft in New York, rond San Francisco, Chicago en Washington DC. Common haalt het gedoe rond een appartement zoeken en huurbazen weg. Inwoners, of ‘deelnemers’, kunnen zich bij deze groepen aansluiten en direct gebruikmaken van voorzieningen als gratis internet, een schoonmaker en nieuwe vriendschappen opdoen.  De markt voor leven in groepsverband of ‘co-living’ wordt trouwens steeds drukker in de Verenigde Staten.

Naast Common proberen ook bedrijven met namen als  Open Door, HubHaus enWeLive een graantje van de markt mee te pikken. Tot spijt van wie het benijdt, blijven de Verenigde Staten op veel vlakken een voorloper voor Europa.  Als straks ook Nederland – een land dat samen met Groot-Brittannië in Europa traditioneel als eerste Amerikaanse trends oppikt – op de kar gaat springen, dan ligt de weg naar co-living ook in België open. En dan kan de kust zeker van zijn traditionele troeven gebruik maken om de deeleconomie ook in wonen ingang te laten vinden. Want hoe ook zal worden gewoond in de toekomst, de verkwikkende kracht van de zeebries en de mogelijkheid om bij een lange strandwandeling ons hoofd leeg te maken en uit te waaien zullen altijd hun aantrekkingskracht behouden.

Lexicon