Successieplanning

Geschreven door Renaud Chaudoir op 27 juni 2012

De fiscale antimisbruikbepaling en successieplanning

De fiscale anti-misbruikbepaling is nog steeds een hot topic in de politieke wereld. Deze bepaling bestond al langer, maar werd op 1 juni 2012 ook ingevoerd in de successieplanning. En daar zijn verschillende belanghebbenden niet gelukkig mee. Juridische professionals vinden de inhoud van de wet bijvoorbeeld verwarrend en allesbehalve duidelijk. Volgens de belastingsbetalers lokt de nieuwe wetgeving dan weer fiscaal misbruik uit in de successieplanning.   

De fiscale antimisbruikbepaling

 

Deze fiscale antimisbruikbepaling is niet nieuw, maar was tot voor kort enkel van toepassing op transacties op economisch vlak. Deze wet zal nu echter ook een invloed hebben op ons privéleven.

Kort en bondig: als de fiscale antimisbruikbepaling van toepassing is op successieplanning, moeten we bij donaties of giften steeds bewijzen dat we geen fiscale voordelen willen halen uit die gift. Als er twijfel ontstaat en de belastingbetaler beschuldigd wordt van fiscaal misbruik, dan is hij diegene die bewijs moet leveren dat de donatie niet bedoeld werd om de kosten voor registratierechten te vermijden. Het is dus aan de belastingbetaler om zijn betrouwbaarheid te bewijzen.

In de praktijk

De wet is enkel van toepassing op aktes die opgesteld werden na 1 juni 2012. De administratie zal ongeveer 3 maanden nodig hebben nadat de donatie plaatsvond om ‘verdachte’ aktes te onderzoeken en eventueel fiscaal misbruik vast te stellen.

Een donatie van een onroerend goed is altijd onderworpen aan 3% donatierechten. Als de schenker nog steeds in leven is 3 jaar na de donatie, dienen diegenen die de gift kregen geen successieplanning te betalen.

De ‘sterfhuisclausule’ wordt afgeschaft. Deze clausule was in feite een techniek van successieplanning tussen echtgenoten. Als één van de partners stierf, kon het gemeenschappelijk vermogen overgedragen worden naar de overlevende partner zonder successierechten te betalen.

Een alternatief: doneer in het buitenland

Er bestaat een alternatieve legale maatregel: als de schenker naar een Nederlandse of Zwisterse notaris stapt, betaalt de begunstigde geen donatierechten op de akte. De legale voorwaarden zijn evenwel vervuld: u beschikt over een geschreven akte op datum ondertekend door een notaris, de begunstigde betaalt geen donatierechten en de schenker beschikt over geschreven bewijs tegen de begunstigde bij niet-naleving van het contract.

Lexicon