wonen op het platteland

Van welk huis dromen Vlaamse jongeren die wonen op het platteland?

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 januari 2016

Enquête bij plattelandsjongeren

Wonen op het platteland heeft zo zijn voordelen. Ook jongeren wonen graag op het platteland, en willen dat in de toekomst blijven doen. Dat blijkt alvast uit een enquête van de landelijke jeugdbeweging KLJ bij 619 plattelandsjongeren. De studie peilde onder andere naar de droomwoning van jonge mensen ‘op de buiten’.

wonen op het plattelandKLJ voert enquête uit

De Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), met meer dan 20.000 leden op het Vlaamse platteland, vindt dat het beleid te weinig stilstaat bij de noden en behoeften van jongeren. Daarom nam de jeugdbeweging een enquête af bij haar leden, waarin ze peilde naar de leefomgeving van plattelandsjongeren. Zo hoopt KLJ de beleidsmakers warm te maken voor een ander en beter woonbeleid.

Op het platteland blijven wonen

Van de 619 respondenten wil ruim 93 procent tijdens de studies bij de ouders blijven wonen. Iets meer dan 95 procent zegt later zelf een plattelandswoning te willen kopen of bouwen.

Toch is de voorliefde van jongeren die opgroeien op de boerenbuiten voor hun omgeving niet onvoorwaardelijk. Er moet aan een aantal belangrijke randvoorwaarden worden voldaan. Het belangrijkste obstakel is de kostprijs van een landelijke woning. Jongeren tussen 20 en 25 jaar staan financieel het zwakst. Binnen hun budget een leuk huisje vinden op het platteland – en dan nog liefst in de eigen streek – blijkt dan ook erg lastig.

“Om een huis op het platteland te kopen en te renoveren moeten jonge koppels allebei werken,” aldus KLJ. “Dat is niets nieuw, maar de vermindering van de woonbonus en de hervorming van de renovatiepremies bemoeilijken het leven voor de plattelandsjongeren. Daarnaast wordt het voor jongeren almaar moeilijker om een lening af te sluiten.”

Inbreiding

KLJ vraagt om meer aandacht voor deze problematiek. Zelf stelt ze inbreiding voor als mogelijke oplossing. Inbreiding is bouwen of renoveren binnen een bestaande bebouwing. Met voldoende financiële stimulansen is een huis renoveren in de dorpskern perfect haalbaar, stelt de jeugdbeweging. Maar ook bouwen, in een ingesloten gebied dicht bij de bestaande bebouwing bijvoorbeeld, moet een optie blijven.

Lexicon