Renovatie

Vanaf 1 januari 2021

Geschreven door Geert Degrande op 27 november 2020

heel wat nieuwe stimuli voor renovatie

De lockdowns om het coronavirus in te dijken hebben in heel wat sectoren een ravage aangericht. En ondanks de vele overheidssteun luidt de algemene verwachting dat we over enkele maanden een vloedgolf van faillissementen gaan zien. Toch waren er ook sectoren voor wie dit bizarre jaar een zegen was. Verkopers van fietsen en wandelschoenen bijvoorbeeld zullen niet snel klagen. En ook in doe-het-zelfzaken rinkelde de kassa. Want de combinatie van onzekerheid over de financiële toekomst én de beschikking over meer tijd deed nogal wat mensen besluiten om in hun woning meer zelf te doen. Zelfs complete renovaties lijken weer meer in de lift te zitten. Temeer omdat wie zijn huis renoveert ook op heel wat premies en fiscale voordelen kan rekenen.Renovatie

Oude charme blijft aantrekkelijk

Alles komt terug. Het Rad der Fortuin werd met succes uit het verleden opgevist en hetzelfde geldt voor modefenomenen zoals plateauzolen en joggingbroeken. Zelfs de populaire muziekgroep Hooverphonic haalde haar iconische zangeres Geike Arnaert twintig jaar na haar afscheid en een mega Zoutelande-hit verder terug. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ook renovatie opnieuw in de lift zit. Want oude charme vergaat niet en blijft in de ogen van heel wat mensen aantrekkelijker dan strakke nieuwbouw, hoe goed die door de architect ook is uitgetekend. Met dank onder meer aan televisiezender één die de afgelopen zondagen toonde hoe gelukkig de familie Planckaert wordt van het renoveren van een kasteel in Frankrijk. Maar ook met dank aan de overheid die mede vanuit de zorg voor de toenemende klimaatproblematiek renovaties stimuleert met het oog op een grotere energiezuinigheid.

Energetische renovatie is een noodzaak

Als Vlaanderen zijn klimaatambities op lange termijn – tegen 2050 – wil waarmaken, moeten de volgende dertig jaar elk jaar  95.000 woningen een energetische make-over krijgen. Een recente studie van milieueconoom Johan Albrecht  van de UGent maakt echter duidelijk dat de helft van de woningeigenaars onvoldoende financiële middelen heeft om een ingrijpende energetische renovatie te betalen. Koken kost immers geld en volgens een studie van het Steunpunt Wonen (KU Leuven) loopt de kostprijs voor de energetische renovatie van een woning van zowat 100 vierkante meter al op tot 40.000 euro. Om ervoor te zorgen dat dit prijskaartje de woningeigenaars toch niet te veel afschrikt verhoogt Zuhal Demir, in de Vlaamse regering bevoegd voor energie, vanaf 1 januari 2021 een aantal renovatiepremies. Tegelijk maakte ze bekend dat ze een extra budget van 440 miljoen euro heeft verkregen voor de financiering van renteloze renovatieleningen. Wie in 2021 een woning koopt of erft en die binnen de vijf jaar grondig renoveert om de ondermaatse energiescore ervan te verbeteren, komt in aanmerking voor een dergelijke renteloze renovatielening. Dat betekent dat de overheid de rente die u normaal op uw lening aan de bank moet betalen voor haar rekening neemt. De voorwaarde is wel dat de renovatie ervoor zorgt dat het EPC-label – het energiepresatatiecertificaat – van E of F naar C gaat voor woningen en van D, E of F naar B voor appartementen. Het te ontlenen bedrag is bij appartementen beperkt tot 45.000 euro en bij woningen tot 60.000 euro, in functie van het te bereiken energielabel na de renovatiewerken. In het maximale scenario  - een lening van 60.000 euro, op 20 jaar, tegen 1,5 procent rente, label A -  loopt het rentebedrag dat de ontlener moet betalen, op tot zo’n 9.400 euro.

Nieuwe EPC-premie

Los van een eventuele renovatie­lening is het vanaf 1 januari 2021 ook mogelijk om bij de Vlaamse overheid een EPC-labelpremie aan te vragen. Die tegemoetkoming is niet alleen bestemd voor wie een nieuwe woning koopt of erft in 2021, maar geldt voor alle bestaande woningeigenaars die de energiescore van hun pand willen verbeteren. Deze EPC-premie varieert naargelang van het verschil tussen het oude energielabel en het nieuwe, te bereiken energielabel. Bij huizen ligt het bedrag tussen 2.500 en 5.000 euro en bij appartementen tussen 2.500 en 3.750 euro. Wie de labelpremie aanvraagt, moet twee EPC-attesten kunnen voorleggen, eentje van voor en een tweede van na de werken.

De mogelijkheid voor een renteloze lening en de EPC- zijn trouwens niet de enige stimuli om eigenaars tot meer renovatie aan te zetten. Zo komt er vanaf 1 januari 2021 ook een verdubbeling van de premies voor hoogrendementsbeglazing en voor de isolatie van buitenmuren. Volgens de Vlaamse Wooncode moeten alle woningen en appartementen tegen 2023 immers minstens dubbel glas hebben.  De andere, bestaande premies voor dak- of vloerisolatie, of voor de installatie van energiebesparende toestellen zoals zonneboilers en warmtepompen, blijven van hun kant onveranderd. Maar het is wel mogelijk om deze niet veranderende premies te combineren met de aanvraag voor een renteloze lening of een EPC-labelpremie. Daar tegenover staat dat een combinatie met de totaalrenovatiebonus – die kan aangevraagd worden bij drie of meer gelijktijdige energiebesparende toegelaten is. Meer informatie over de nieuwe premies en de combinatiemogelijkheden is te vinden op www.energiebesparen.be

 

Premie voor asbestverwijdering uit gevels en daken

Wie zijn gevel of dak renoveert en tegelijk asbest verwijdert, kan bovendien vanaf 1 januari 2021 een premie aanvragen van 8 euro per vierkante meter, ongeacht of de eigenaar van de woning daar zelf voor instaat of een beroep doet op een professionele asbestverwijderaar. Concreet maakt Vlaanderen de komende twee jaar 128 miljoen euro vrij voor het verwijderen van asbest. Het grootste gedeelte van dat bedrag gaat naar mensen die bij renovaties asbest verwijderen. De rest van het geld is bestemd voor asbestverwijdering uit scholen en zorginstellingen. De  Vlaamse regering wil zich focussen op plekken waar veel kwetsbare mensen samenkomen, want asbest blijft een belangrijke kankerverwekkende stof die volgens de Vlaamse overheid nog altijd elk jaar aan 700 mensen het leven kost.

Ook lager btw-tarief om te slopen en herop te bouwen

In toenemende mate stellen makelaars de dag van vandaag ook vast dat mensen panden kopen om die helemaal te slopen en iets nieuws te bouwen. Ook voor hen is er goed nieuws. Want terwijl afbreken en heropbouwen vandaag alleen in 32 stedelijke gebieden kan tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent staat in het federale regeringsakkoord dat het verlaagde btw-tarief vanaf 1 januari 2021 tijdelijk wordt uitgebreid naar het hele land, zij het onder een aantal strikte voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de woning die in plaats van de gesloopte woning komt de enige gezinswoning is. Tweede verblijven en woningen om te verhuren komen niet in aanmerking.