Vastgoed in België blijft aantrekkelijk voor investeerders

Geschreven door Renaud Chaudoir op 16 april 2014

Opvallende vaststellingen uit een recent onderzoek

Uit een recent Europees onderzoek door EY blijkt dat België erg in trek blijft bij investeerders in vastgoed. Men verwacht dan ook een grote stijging van de investeringen in de vastgoedmarkt. Deze evolutie heeft een heel aantal verschillende oorzaken.

 

Europees onderzoek over vastgoed

Het onderzoek gebeurde bij 500 Europese bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector en peilde naar hun verwachtingen en hun strategie op vlak van investeringen in vastgoed in 2014. Hieruit blijkt dat de markt positief blijft over vastgoed in België: maar liefst 80% vindt investeren in vastgoed in ons land aantrekkelijk. Toch moeten we hierbij een kanttekening maken, want vorig jaar bedroeg dit cijfer nog 95%. Er is dus wel een duidelijke daling merkbaar.

Meer vastgoedtransacties in 2014

Daartegenover staat dan weer dat maar liefst 83% van de bevraagde respondenten verwacht dat er in 2014 meer transacties op de Belgische vastgoedmarkt zullen plaatsvinden. Vorig jaar bedroeg was dit nog 65%. Er zijn een heel aantal elementen die deze verwachte groei van investeringen in vastgoed in België kunnen verklaren.

Waarom is vastgoed in België aantrekkelijk?

  • Ecologisch bouwen. De strenge bouwnormen op vlak van ecologie zorgen ervoor dat buitenlandse investeerders aangetrokken worden tot ons land. Er is internationaal immers een grote vraag naar duurzame gebouwen.
  • Binnen- en buitenlandse investeerders. Volgens 63% van de ondervraagden zullen de investeringen op de vastgoedmarkt stijgen omdat buitenlandse investeerders België zullen ontdekken. 83% denkt dat ook meer familiale investeerders zullen kiezen voor vastgoed. 
  • Grotere deals. 65% van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat de vastgoeddeals groter zullen zijn dan de voorbije jaren. Het zou naar verwachting dus niet alleen gaan om een stijging in het aantal vastgoedtransacties, maar ook van de waarde hiervan.
  • Dalende prijzen. Men verwacht algemeen een daling van de vastgoedprijzen, en dit voor zowel kantoren, winkels, residentieel vastgoed, hotels als industriële panden.

Nadelen van Belgisch vastgoed

Uiteraard zijn er ook een heleboel nadelen verbonden aan investeren in Belgisch vastgoed. Zo vinden investeerders onze vastgoedmarkt veel te weinig transparant. Bovendien is het moeilijk om een lening te krijgen. Deze beperkte beschikbaarheid van kredieten zorgt dat alternatieve financieringsbronnen steeds belangrijker worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringsbedrijven en pensioen- of kredietfondsen die zullen gaan optreden als kredietverstrekkers voor wie wil investeren in vastgoed. Bovendien denkt maar liefst 89% dat de rentevoeten voor leningen zullen stijgen, wat de situatie er natuurlijk niet beter op maakt.

 

Lexicon