Logo BIV

Vastgoedmakelaars zijn steeds professioneler

Geschreven door Charlotte Mikolajczak op 8 januari 2015

De nieuwe wet op de vastgoedmakelaars

De nieuwe wet op de vastgoedmakelaars die op 1 september 2013 van kracht werd, begint al haar vruchten af te werpen. En daar is het BIV blij om.

Volgens Willy Borsus (MR), Federaal Minister van Middenstand, "is de balans van de nieuwe wet op de vastgoedmakelaars eerder positief".


Logo BIV

Het is een compliment waar het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erg mee opgetogen is: het instituut ziet dat zijn leden steeds meer als professionals worden beschouwd. "Met deze nieuwe wetgeving konden we een belangrijke stap voorwaarts zetten in de professionalisering van het vak van vastgoedmakelaar" zo bevestigt Yves Van Ermen, voorzitter van het BVI, in de newsletter van het Instituut."Tegelijk geeft de nieuwe wet de consument een betere bescherming. De wet garandeert meer transparantie bij tuchtdossiers en zorgt voor een maximale efficiëntie van het tuchtapparaat van het Instituut."


Enkele van de nieuwe bepalingen van deze wet sporen de makelaars aan tot meer professionalisme of halen op zijn minst diegenen uit het vak die niet professioneel genoeg zouden zijn... Dit wordt mogelijk dankzij onder meer de mogelijkheid om tijdelijk een vastgoedmakelaar te schorsen tijdens het onderzoek van de tuchtdossiers wanneer de situatie dit vereist (bijvoorbeeld bij een sterk vermoeden van financiële misdrijven). Bovendien wordt de persoon die een klacht indient tegenover een vastgoedmakelaar nu op de hoogte gebracht van de eindbeslissing of zelfs van de volledige tekst van de beslissing, op voorwaarde dat hij dit kan motiveren. Tot nu toe was dit verboden door de geldende wetgeving.


De nieuwe wet maakt overigens een duidelijk onderscheid tussen het vak van makelaar (belast met de verhuur en de verkoop van goederen) en de syndicus (belast met het beheer van mede-eigendommen). Elke vastgoedmakelaar moet voortaan bij het Instituut melden welke activiteiten hij uitoefent, zo preciseert het BIV. Met dit onderscheid kan indien nodig maatregelen worden genomen die specifiek zijn voor elk vak, maar waarmee ook de permanente vorming beter aan beide groepen kan worden aangepast. "Het bijwerken van de kennis die specifiek is voor hun activiteitendomein komt de consument rechtstreeks ten goede," voegt Yves Van Ermen eraan toe.


Het BIV geeft geen precieze cijfers die deze verbetering staven. Toch is er een opvallende statistiek: in 5 jaar tijd werden 761 vastgoedmakelaars geschrapt die er twijfelachtige praktijken op nahielden. Tot de meest vastgestelde fraudegevallen behoorden de verduisteringen van fondsen, het niet-teruggeven van voorschotten en het ontbreken van een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Daarbij komen dan nog de valse vastgoedmakelaars die werden ontmaskerd door privédetectives in opdracht van het BIV.


C.M. (met Belga)


 

Lexicon