De vastgoedmarkt in België, enkele cijfers

Geschreven door Renaud Chaudoir op 7 juni 2012

Vorig jaar werden de meeste huizen gebouwd in België

In 2011 werden er in België 4,2 extra huizen per 1.000 inwoners gebouwd. Daarmee staat ons land aan de Europese top. Het aantal appartementen groeide in 2011 met 4 eenheden per 1.000 inwoners.

Deze bevindingen werden vastgesteld door Deloitte Real Estate, dat de kenmerken en prijzen vergeleek van eigendommen in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het V.K.

De gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt in ons land 2.000 euro. Met dat bedrag staat België in de Europese middenmoot. Huizen in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn het duurst.

Rekening houdend met het BBP per capita en de kostprijs van een woning van 70 m² beschikt België over de goedkoopste woningen, samen met Duitsland en Denemarken. “Onze gematigde standpunten over de vastgoedmarkt in België anno 2011 worden bevestigd door de totale woonlasten en door gunstige betaalbaarheid (kosten ten opzichte van het inkomen), gekoppeld aan een middellange looptijd van vastgoedschulden,” aldus Jean-Paul Loozen van Deloitte Belgium.

Nog een aantal andere conclusies uit het 'vastgoedmarkt in België' rapport:

  • Een vergelijking van de intensiteit aan vastgoedontwikkeling tussen 2008 en 2011 toont aan dat Spanje de grootste terugval kende;
  • Het laagste aantal beschikbare woningen per 1.000 inwoners lag in 2011 in Polen (bijna 26% lager dan het Europese gemiddelde, zijnde 355 appartementen per 1.000 inwoners);
  • De hoogste woonlasten van de onderzochte landen in 2011 werden gemeten in Denemarken en Frankrijk. De totale woonlasten in deze landen lagen respectievelijk 70% en 41% boven het EU-gemiddelde;
  • Frankrijk kende de hoogste prijsstijgingen van jaar tot jaar, gevolgd door Duitsland en Oostenrijk. Daartegenover stond de grootste prijsdaling in Hongarije (-23,5%) en Spanje (-5,6%).


Van alle onderzochte landen en steden:

  • is Parijs de duurste hoofdstad in Europa met een gemiddelde transactieprijs van meer dan 8.000 euro per m²;
  • liggen de goedkoopste steden in Centraal- en Oost-Europa, namelijk Boedapest met een gemiddelde transactieprijs van 940 euro per m²;
  • zijn er 4 grote steden waar de prijzen minstens het dubbel zijn van het nationaal gemiddelde: Frankfurt, Hamburg, Parijs en Praag;
  • Om een nieuwbouwwoning (70m²) te kopen, heb je daar in Denemarken 2,43 bruto jaarsalarissen voor nodig. Voor Frankrijk ligt dit op 9,1 bruto jaarsalarissen.

Lexicon