Vastgoedsector herneemt in derde kwartaal 2012

Geschreven door Renaud Chaudoir op 15 oktober 2012

Immobiliën scoren erg goed tijdens de zomerperiode

Gewoonlijk is de zomervakantie een heel rustige periode voor de immobiliënsector. 2012 vormde hierop duidelijk een uitzondering met een verhoging van de activiteiten in de vastgoedsector van ongeveer 4,3% in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. 

Vastgoedsector onderzocht door Belgisch Notariaat

Dat de activiteit in de vastgoedsector tijdens het derde kwartaal van dit jaar heel sterk was, tonen de cijfers van de notarisbarometer, die door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zijn bekendgemaakt. « De cijfers liggen beduidend hoger als we ze vergelijken met 2011 », aldus het Belgisch Notariaat. Volgens de notarisbarometer tekent de activiteit in de vastgoedsector in juli een stijging op van 22,6% in vergelijking met 2011 en een verhoging van 1,7% in augustus. In september zet de positieve trend zich evenwel niet door.  

Vastgoedsector kan rekenen op opmerkelijk lage intrestvoeten

Deze stijging in de activiteit in de vastgoedsector is gedeeltelijk te verklaren door de historisch lage intrestvoeten voor hypothecaire leningen. De rente in juli bedroeg 3,58%, in augustus 3,59% en in september 4,05% voor een een hypothecair krediet met een vaste rentevoet en een looptijd van meer dan 10 jaar (bron : Nationale Bank van België). Het niveau van de intrestvoeten heeft duidelijk een positieve invloed op de vastgoedmarkt die in ons land standhoudt ondanks een moeilijke economische situatie.

Huizenprijzen

In het derde kwartaal  van 2012 is de gemiddelde prijs van een woning in België zo goed als stabiel gebleven. Er werd een lichte stijging opgetekend van 1,7%. Een woning kostte gemiddeld 232.468 euro. Tijdens het tweede kwartaal 2012 was dat nog 228.525 euro.

  

In Vlaanderen stijgt de prijs van een woning van 246.711 tot 251.151 euro (+1,8%), in Wallonië wordt er een verhoging genoteerd van 171.179 euro tot 176.229 euro (+3%) en in Brussel verlaagt de gemiddelde prijs met 5,3% wat de stijging van 7,9% tijdens het vorige kwartaal compenseert. De prijs van een woning in onze hoofdstad daalt van 422.248 euro naar 399.662 euro.   

De prijs van appartementen

In het derde kwartaal van 2012 is de gemiddelde prijs van appartementen in België vrijwel stabiel gebleven en met 0,5% gestegen tot 199.682 euro. Deze trend doet zich in de drie regio’s van ons land voor. In Vlaanderen stijgt de prijs van 199.307 euro in het tweede kwartaal naar 201.456 euro in het derde kwartaal (een stijging met 1,1%). In Wallonië evolueerde de prijs van een appartement van 155.547 euro tot 155.920 euro (+0,2%). En in Brussel zien we een lichte daling met 1,1% : een appartement kostte er 224.912 euro in het derde kwartaal ten opzichte van 222.398 euro in  het tweede.

 

Lexicon